KRS 0000056797

Medyczny

Zakres zadań

  • obecność w domu chorego według ustalonego harmonogramu, a w okresie odchodzenia zgodnie z potrzebami wskazanymi przez lidera zespołu, rodzinę i chorego
  • Pomoc w sprawowaniu czynności pielęgnacyjnych, zgodnie ze wskazaniami medycznej części zespołu
  • Wsparcie chorego i rodziny poprzez rozmowę, obecność i pomoc w trosce o chorego
  • Pomoc w czynnościach niezbędnych do funkcjonowania domu i rodziny, stosownie do potrzeb zgłoszonych przez rodzinę chorego
  •  Wspieranie i zastąpienie zmęczonych opiekunów w celu zapewnienia im niezbędnego wypoczynku
  • Pomoc w zakresie religijnych i duchowych aspektów we współpracy z kapelanem hospicyjnym  i psychologiem
  • Pomoc w czasie odchodzenia i  towarzyszenie  bliskim  po śmierci chorego stosowanie do  zaobserwowanych potrzeb i okoliczności

 

4