KRS 0000056797

Pozostała opieka - trwałość projektu z 2018 roku

Hospicjum Sosnowieckie im. Św. Tomasza Ap. informuje, że w dniu 31.12.2018r. zakończyło realizację projektu pn.: Rozwój usług społecznych i zdrowotnych w Zagłębiowskim Hospicyjnym Centrum Wsparcia Opiekuńczo - Rehabilitacyjno – Psychologicznym, nr projektu RPSL.09.02.01-IZ.01-24-059/16. W ramach świadczonych usług społecznych i zdrowotnych wsparciem objęto 546 osób.

W związku z powyższym i obowiązkiem utrzymania w okresie trwałości miejsc świadczenia usług społecznych do dnia 31.07.2020 r., Hospicjum dysponuje:

  1. 15 miejscami w Dziennym ośrodku opieki,
  2. 2 miejsca w mieszkaniu wspomaganym,
  3. 3 miejsca jako 3 opiekunów świadczących lub gotowych do świadczenia usługi społecznej w formule środowiskowej,
  4. 16 miejsc w opiece całodobowej ( dla osób głównie w stanie terminalnym ).

Ze względu na brak finansowania ze środków unijnych , opieka w ramach w/w miejsc jest częściowo odpłatna.

Szczegółowe informacje nt. korzystania z ww. usług społecznych określa Regulamin świadczenia usług społecznych w ramach trwałości projektu.

 

 

Zapisy do opieki odbywają się  w siedzibie Hospicjum ul. Mjr H. Hubala – Dobrzańskiego 131 w Sosnowcu w następujących godzinach:

 

w poniedziałek, środę i czwartek od 9.00-13.00

 

ww wtorek i piątek od 11.00 - 16.00

 

 

Załączniki:

Regulamin

 Formularz kwalifikacyjny

 Deklaracja skorzystania z usług społecznych

 Oświadczenie uczestnika o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

 Oświadczenie  o dochodach

 Oświadczenie uczestnika o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku

Zaświadczenie lekarskie do opieki dziennej

Zaświadczenie o zażywanych lekach ( opieka dzienna)