KRS 0000056797

Poradnictwo dla opiekunów

 Hospicjum  Sosnowieckie im. św. Tomasza Ap.
Realizacja projektu pn.”Rozwój usług społecznych i zdrowotnych w Zagłębiowskim Centrum Wsparcia Opiekuńczo-Rehabilitacyjno-Psychologicznego”. 
Projekt współfinansowany ze środków unijnych w ramach RPO WŚL.2014-2020, EFS 9.2.1 ZIT

Indywidualne poradnictwo dla opiekunów osób niesamodzielnych

 1. Wsparcie doradcze jest oferowane dla opiekunów osób niesamodzielnych, w szczególności członków ich rodzin.

2.   Celem zadania jest ułatwienie dostępu do wiedzy na temat sposobów radzenia sobie z obciążeniem psychicznym oraz należnych ulg i uprawnień wynikających ze sprawowania opieki.

3. W ramach zadania Realizator zapewni wsparcie psychologiczne i doradztwo opiekuńcze świadczone przez tzw. managera opieki, dostarczające im pakietu informacji umożliwiających:

a)      poruszanie się po różnych systemach wsparcia,

b)      dofinansowań,

c)      świadczeń itp.,

d)      ułatwiających opiekę i podnoszących jej jakość (gdzie i w jakim zakresie mogą uzyskać pomoc).

4. Menadżer opieki jest dostępny codziennie od poniedziałku do piątku (stały dyżur), aby zmaksymalizować dostęp do usług doradczych oraz aby mógł udzielić informacji możliwie największej liczbie osób. 

5. Doradztwo będzie świadczone osobiście lub drogą elektroniczną. W uzasadnionych przypadkach (np. awaryjne sytuacje) możliwe jest świadczenie doradztwa przez telefon.

 

Deklaracja uczestnictwa w projekcie.pdf

 Oświadczenie/zgoda o wizerunku.pdf

Oświadczenie dotyczące usług zdrowotnych.pdf

Oświadczenie o dochodach.pdf

Oświadczenie uczestnika w projekcie.pdf

Regulamin rekrutacji do projektu.pdf

Formularz rekrutacyjny

 

EFS