KRS 0000056797

Szkolenia

W ramach projektu przewidujemy organizację dwóch szkoleń dla opiekunów, zwiększające ich umiejętności w zakresie opieki nad osobami zależnymi.

Terminy szkoleń będą podawane na bieżąco na stronie internetowej.