KRS 0000056797

Ośrodek stacjonarny

 

Opieka ma charakter, krótkoterminowej wspierająco-wyręczającej opieki na czas niemożności sprawowania opieki w domu przez opiekunów, np. na czas wyjazdu.

 

Czas trwania wsparcia dla jednej osoby 1 miesiąc z możliwością przedłużenia.

 

 

W ramach Ośrodka stacjonarnego, zapewnia się uczestnikom ,  całodobową opiekę pielęgniarsko-opiekuńczą, w tym:

 1. wyżywienie zgodne z indywidualnymi zaleceniami dietetycznymi: 3 posiłki dziennie

2.  dorażną opiekę lekarską , ( nie prowadzimy diagnostyki ani leczenia przyczynowego),

3. opiekę pielęgniarską,

4. pomoc opiekunek i salowych,

5. wsparcie rehabilitacyjne ( nie prowadzimy intensywnej rehabilitacji )

 6. wsparcie psychologiczne,

7.transport podopiecznych, przewiezienie podopiecznego z/do domu w okresie pobytu w ośrodku i po jego zakończeniu - transport specjalistyczny (karetką).

 

Maksymalna liczba miejsc 6.

Odpłatność dla osób nie spełniających kryterium dochodowego : 8 zł/dzień.

 

 Wymagane dokumenty :

1. wypełnione dokumenty znajdujące się w załącznikach

 2. dokument tożsamości z numerem PESEL

 3. kserokopia ostatniego wypisu ze szpitala

 4. kserokopia wyników badań diagnostycznych

 

 

Rekrutacja do projektu odbywa się  w siedzibie Hospicjum ul. Mjr H. Hubala – Dobrzańskiego 131 w Sosnowcu w pokoju B20 w następujących godzinach: 

w poniedziałek, środę i czwartek od 9.00-13.00

we wtorek i piątek od 11.00 - 16.00

 tel. 32/832-94-20

Termin przyjęcia na oddział ustalany jest z ordynatorem lub pielęgniarką oddziałową od poniedziałku do piątku 
w godzinach 12:00-14:00. 
Informacja telefoniczna w/s przyjęcia pod numerem
32/832-94-01 lub 32/832-94-02 w godz. 12:00 - 14:00

 

Załączniki:

Skierowanie lekarskie

Formularz rekrutacyjny

Deklaracja uczestnictwa w projekcie

 Oświadczenie uczestnika o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

 Oświadczenie kandydata/ki na uczestnika/czkę projektu o dochodach

 Oświadczenie uczestnika o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku

 Oświadczenie dotyczące usług zdrowotnych

Regulamin