KRS 0000056797

Opieka dzienna

Dzienny Ośrodek Opieki

Ośrodek zapewnia pobyt i opiekę przez 5dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 17.00.

Maksymalna liczba miejsc 5.

Odpłatność dla osób nie spełniających kryterium dochodowego : 6 zł/dzień.

Maksymalny czas trwania wsparcia dla jednej osoby wynosi 3 miesiące.

Informacja w/s zgłoszeń pod numerem 32/832-94-01 lub 32/832-94-20

 

 

Rekrutacja do projektu odbywa się  w siedzibie Hospicjum ul. Mjr H. Hubala – Dobrzańskiego 131 w Sosnowcu w następujących godzinach:

 

w poniedziałek, środę i czwartek od 9.00-13.00

 

ww wtorek i piątek od 11.00 - 16.00

 

W ramach działalności opiekuńczej oferuje uczestnikom/czkom kompleksową opiekę pod nadzorem specjalistów podczas pobytu na terenie placówki, w tym:

1. Wyżywienie zgodne z indywidualnymi zaleceniami dietetycznymi: 3 posiłki dziennie(śniadanie, obiad, podwieczorek),

2. nadzór lekarską,

 3. nadzór pielęgniarski,

 4. zajęcia rehabilitacyjne,

 5. wsparcie psychologiczne indywidualne i grupowe,

 6. terapię zajęciową,

 7. dostęp do stanowiska komputerowego z dostępem do Internetu,

 8.projekcje filmów, organizowanie imprez okolicznościowych, rocznicowych, spotkań towarzyskich, pogadanki tematyczne np. z dietetykiem, lekarzem, psychologiem itp., 

 9.zajęcia kulturalne (np. wyjścia do kina, teatru, galerii, muzeów) i rekreacyjne (krajoznawcze wycieczki 1-dniowe), występy artystyczne i występy własne uczestników na terenie placówki i poza nią,

10. pomieszczenie kuchenne z jadalnią,

 11. transport podopiecznych na/z zajęcia

 

Załączniki:

Zaświadczenie lekarskie

Zaświadczenie o zażywanych lekach

Formularz rekrutacyjny

Deklaracja uczestnictwa w projekcie

 Oświadczenie uczestnika o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

 Oświadczenie kandydata/ki na uczestnika/czkę projektu o dochodach

 Oświadczenie uczestnika o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku

Oświadczenie dotyczące usług zdrowotnych

Regulamin