KRS 0000056797

Klub Seniora

Klub seniora pn. „Pod parasolem”.

Klub seniora zapewnia pobyt i opiekę przez 5dni w tygodniu, w tym 4 dni w godz.9.00-13.00 (ze śniadaniem + obiad), a raz w tygodniu 13.00-17.00 (z obiadem + podwieczorek). Zajęcia będą odbywać się codziennie, ale osoby zapisane mogą przychodzić min. 2 razy w tygodniu.

Maksymalna liczba miejsc 20.

Odpłatność dla osób nie spełniającego kryterium dochodowego : 6 zł/dzień.

Maksymalny czas trwania wsparcia dla jednej osoby wynosi 3 miesiące.

Klub rozpocznie działalność w lutym 2019.

 

Informacja w/s zgłoszeń pod numerem 32/832-94-01 lub 32/832-94-20

 

 

Rekrutacja do projektu odbywa się  w siedzibie Hospicjum ul. Mjr H. Hubala – Dobrzańskiego 131 w Sosnowcu w następujących godzinach:

 

w poniedziałek, środę i czwartek od 9.00-13.00

 

ww wtorek i piątek od 11.00 - 16.00

 

 

W ramach działalności klubu oferujemy uczestnikom/czkom :

 1. Wyżywienie : 2 posiłki dziennie(śniadanie + obiad lub obiad + podwieczorek),

 2. zajęcia gimnastyczne, ruchowe, 

3. wsparcie psychologiczne indywidualne i grupowe,

 4. terapię zajęciową,

 5. dostęp do stanowiska komputerowego z dostępem do Internetu,

 6. projekcje filmów, organizowanie imprez okolicznościowych, rocznicowych, spotkań towarzyskich, wykłady profilaktyczne z zakresu zdrowia,

 7. zajęcia kulturalne (np. wyjścia do kina, teatru, galerii, muzeów) i rekreacyjne (krajoznawcze wycieczki 1-dniowe), występy artystyczne i występy własne uczestników na terenie placówki i poza nią.

 

Załączniki:

Zaświadczenie lekarskie

Formularz rekrutacyjny

Deklaracja uczestnictwa w projekcie

 Oświadczenie uczestnika o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

 Oświadczenie kandydata/ki na uczestnika/czkę projektu o dochodach

 Oświadczenie uczestnika o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku

 Oświadczenie dotyczące usług zdrowotnych

Oświadczenie Uczestnika

Regulamin