KRS 0000056797

AOON

Opieka wykwalifikowanych Asystentów Osobistych Osób Niepełnosprawnych, w wykonywaniu podstawowych czynności dnia codziennego, niezbędnych do aktywnego funkcjonowania społecznego (np. wsparcie w przemieszczaniu się m.in. do lekarza, do punktów usługowych i innych miejsc publicznych oraz asysta w tych miejscach, spędzanie czasu wolnego, w tym wsparcie podczas zajęć kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych), zawodowego (np. wsparcie w przemieszczaniu się do pracy, urzędów pracy, podmiotów aktywizujących zawodowo oraz asysta w tych miejscach i zajęciach).

Usługi opiekuńcze o charakterze towarzyszącym (jeśli będzie taka potrzeba).

 

Odpłatność dla osób nie spełniających kryterium dochodowego:

 opłata za 1h usługi opiekuńczej od 3-8 zł w zależności od dochodu osoby zgłaszanej pod opiekę.

 

Dochód na osobę w rodzinie                                    stawka za 1h

 

      793 zł   - 1.300 zł                                                              3 zł

 

     1.301 zł – 1.800 zł                                                             5 zł

 

       Pow. 1800 zł                                                                     8 zł

 

Dochód osoby samotnej                                             stawka za 1 h

 

   1.052 zł – 1.500 zł                                                             3 zł

 

   1.500 zł – 2.000 zł                                                             5 zł

 

   Pow. 2.000 zł                                                                      8 zł

 

Informacja w/s zgłoszeń pod numerem 32/832-94-01 lub 32/832-94-20

 

Rekrutacja do projektu odbywa się  w siedzibie Hospicjum ul. Mjr H. Hubala – Dobrzańskiego 131 w Sosnowcu w następujących godzinach:

 

w poniedziałek, środę i czwartek od 9.00-13.00

 

we wtorek i piątek od 11.00 - 16.00

 

 

Załączniki:

Zaświadczenie lekarskie

Formularz rekrutacyjny

Deklaracja uczestnictwa w projekcie

 Oświadczenie uczestnika o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

 Oświadczenie kandydata/ki na uczestnika/czkę projektu o dochodach

 Oświadczenie uczestnika o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku

 Oświadczenie dotyczące usług zdrowotnych

 Regulamin