KRS 0000056797

Opieka - Projekt 2019

Od miesiąca stycznia 2019r. Hospicjum rozpocznie realizację nowego projektu opiekuńczego pn. : „Razem możemy lepiej – program wsparcia dla osób niesamodzielnych i ich opiekunów” współfinansowanego ze środków unijnych w ramach RPO WSL 2014-2020.

Projekt skierowany jest głównie do osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z powodu: starości, niepełnosprawności, niesamodzielności, oraz

opiekunów tych osób, których dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego (na osobę samotnie gospodarującą lub na osobę w rodzinie), o którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej.

Przy wyższym dochodzie pobierana będzie odpłatność zgodnie z regulaminem.

Rekrutacja do projektu odbywa się  w siedzibie Hospicjum ul. Mjr H. Hubala – Dobrzańskiego 131 w Sosnowcu w następujących godzinach:

w poniedziałek, środę i czwartek od 9.00-13.00

we wtorek i piątek od 11.00 - 16.00

W ramach projektu oferujemy następujące formy wsparcia:

1. Klub seniora pn. "Pod Parasolem".

2. Dzienny Ośrodek Opieki.

3. Krótkoterminowa opieka całodobowa stacjonarna.

4. Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej.

5. Opieka środowiskowa

6. Poradnictwo psychologiczne i opiekuńcze

7. Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego

8. Szkolenia z opieki dla opiekunów osób niesamodzielnych.

 

Szczegóły projektu znajdują się w Regulaminie (oraz w osobnych zakładkach).

Informacja w/s zgłoszeń pod numerem 32/832-94-01 lub 32/832-94-20

 

 Załączniki:

 Regulamin

 Formularz rekrutacyjny

 Deklaracja uczestnictwa w projekcie

 Oświadczenie uczestnika o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

 Oświadczenie kandydata/ki na uczestnika/czkę projektu o dochodach

 Oświadczenie uczestnika o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku

 Oświadczenie dotyczące usług zdrowotnych