KRS 0000056797

Oddział opieki paliatywnej

Hospicjum Sosnowieckie im. Św. Tomasza Ap.
Realizacja Projektu pn. Rozwój usług społecznych i zdrowotnych w Zagłębiowskim Centrum Wsparcia Opiekuńczo – Rehabilitacyjno – Psychologicznego”. Projekt współfinansowany ze środków unijnych 
w ramach RPO WŚL.2014-2020, EFS 9.2.1. ZIT.

HOSPICJUM STACJONARNE

Oddział opieki paliatywnej

Zakres świadczeń oddziału opieki paliatywnej:

·  zapewnia profesjonalną całodobową opiekę medyczną w domowej atmosferze przez 7 dni
w tygodniu dla chorych z zaawansowaną chorobą nowotworową lub inną chorobą przewlekłą pogarszającą jakość życia

·  leczenie, pielęgnacja, rehabilitacja, wsparcie psychologiczne i duchowe spoczywa na barkach wykwalifikowanego personelu, stanowiącego zespół

·  kryterium przyjęcia stanowią, nie tylko rozpoznanie ale stopień nasilenia objawów takich jak: ból, duszność, nudności i wymioty, wyniszczenie, zaparcia, odleżyny i trudno gojące się rany- owrzodzenia, obrzęk limfatyczny oraz brak lub niewydolność opiekuńcza rodziny, złe warunki bytowe, bezdomność

·   warunkiem przyjęcia do oddziału jest wyrażenie przez chorego świadomej zgody na proponowaną opiekę oraz pisemny wniosek lekarza kierującego pacjenta do Oddziału Opieki Paliatywnej

·   pełni funkcje wyręczającą dla zmęczonej trudami opieki rodziny

·   czas pobytu jest uzależniony od indywidualnych potrzeb chorego

·   podopieczni mają do dyspozycji komfortowe jedno,dwu lub trzy osobowe pokoje z pełnym węzłem sanitarnym, zapewniając poczucie intymności i umożliwiając towarzyszenie rodzinie choremu oraz salę dziennego pobytu z wyjściem na przeszkloną oranżerię lub do ogrodu, palarnię oraz kaplicę

·   troszczy się i wspiera najbliższych chorego również na etapie osierocenia

          ·   pobyt i świadczenia są dla pacjenta bezpłatne

Wymagane dokumenty:

  •      skierowanie wystawione przez lekarza rodzinnego lub lekarza specjalistę
  • dokument tożsamości z numerem PESEL
  • dokument potwierdzający ubezpieczenie zdrowotne pacjenta (karta NFZ, leg. rencisty lub emeryta)
  • kserokopia ostatniego wypisu ze szpitala
  • kserokopia wyników badań diagnostycznych

 

Termin przyjęcia ustalany jest z ordynatorem od poniedziałku do piątku
w godzinach 11:00-13:00.
Informacja w/s z głoszeń pod numerem 32/293 23 13 lub 693 714 555
w godz. 09:00 – 15:00.

 

Orzeczenie lekarskie

Oddział opieki paliatywnej

Deklaracja uczestnictwa w projekcie.pdf

Oświadczenie/zgoda o wizerunku.pdf

Oświadczenie dotyczące usług zdrowotnych.pdf

Oświadczenie o dochodach.pdf

Oświadczenie uczestnika projektu.pdf

Regulamin rekrutacji do projektu.pdf

Formularz rekrutacyjny

 

 

 

 

 

 

znaki unijne