KRS 0000056797

Idea opieki hospicyjnej

Opieka hospicyjna polega na objęciu opieką medyczną, psychologiczną oraz duchową chorych wobec, których zostało zakończone leczenie przyczynowe.

Ogarnięcie całościowe chorego jego bólu somatycznego, ból psychicznego, społecznego, egzystencjalnego jest ogromnie trudne, dlatego też wymaga zaangażowania się w opiekę zespołu ludzi w tym celu przygotowanych, by udało się złagodzić dolegliwości skutków rozwijającej się choroby, przynieść ulgę w cierpieniu, by lęki i niepokoje wyciszyć, samotność obecnością drugiej osoby wypełnić. Zaspokojenie, choćby w części potrzeb chorego terminalnie pozwala mu na pełniejsze uczestniczenie w tym bardzo trudnym okresie życia.

W skład zespołu ludzi opiekujących się wchodzi pielęgniarka, lekarz, wolontariusz niemedyczny, rehabilitant, psycholog i jeśli jest taka wola chorego również kapelan. Sama rodzina nawet najbardziej kochająca nie jest w stanie stawić czoła tym wszystkim zadaniom. Hospicjum ściśle współpracuje z rodziną chorego w zakresie sprawowania opieki nad najbliższymi udzielając wskazówek opiekuńczo-pielęgnacyjnych, wspierając w pokonywaniu różnych trudności, pomagając rozwiązywać, w stopniu jakim to możliwe, problemów związanych z codzienną egzystencją. Aby poprawić jakość funkcjonowania chorego, hospicjum wypożycza specjalistyczny sprzęt medyczno-rehabilitacyjny, zaopatruje, w miarę możliwości w niektóre środki medyczne i leki.

Opieka hospicyjna nie jest porażką medycyny, nie jest też sukcesem medycyny, jest raczej przejawem pokory wobec życia i wyrazem szacunku wobec każdego jego etapu. Sukcesem opieki hospicyjnej na pewno jest uczynienie terminalnego etapu życia chorego - wartościowym.

Opieka hospicyjna profesjonalna medycznie oraz przepełniona empatią ze strony wszystkich tych, którzy sprawują tę opiekę ma doprowadzić do bardziej świadomego , dojrzałego i godnego odchodzenia.

Opieka hospicyjna:

  • Podkreśla wartość życia, a umieranie akceptuje jako naturalny proces, do którego trzeba dojrzeć
  • Nie przyspiesza ani nie opóźnia śmierci Uwalnia chorego od bólu i innych uciążliwych objawów rozwijającej się choroby
  • Ofiaruje wsparcie choremu, aby mógł prowadzić jak najbardziej aktywne życie aż do końca
  • Ofiaruje wsparcie rodzinie w sprawowaniu opieki nad bliskim w tym szczególnie trudnym okresie.