KRS 0000056797

Opieka duszpasterska

Kwi 22 2014

Sprawujemy opiekę nad wszystkimi osobami  potrzebującymi naszej pomocy, bez względu na ich światopogląd czy wiarę.

Jeżeli chory lub rodzina wyrazi taką chęć , duszpasterze współpracujący z nami  odwiedzą chorego i również będą Go wspierać w czasie choroby.

Chęć wizyty duszpasterza prosimy zgłaszać zespołowi opiekującemu się Chorym lub bezpośrednio w siedzibie Hospicjum, tel. 32/832-94-00 lub końcówka 01