KRS 0000056797

Opieka Psychologiczna

Kwi 22 2014

      Z pomocy psychologa mogą korzystać Pacjenci i ich bliscy objęci opieką hospicyjną jak również osoby, które nie są jeszcze objęte opieką, a dowiedziały się o chorobie. 

Rozmowy z psychologiem mogą być dla Chorego narzędziem pozwalającym porządkować zdarzenia życiowe i nadawać im sens. Dają możliwość rozładowania przeżywanych przez Pacjenta napięć i emocji, zrozumienia stanów i reakcji emocjonalnych przeżywanych przez Chorego i Jego otoczenie w aktualnej sytuacji życiowej.

Psycholog pomaga w procesie porozumiewania się z osobami bliskimi, innymi chorymi, personelem hospicjum, mobilizuje do aktywności i współpracy podczas zabiegów pielęgniarskich i rehabilitacyjnych, towarzyszy (w miarę możliwości) w ważnych dla Pacjenta wydarzeniach (zarówno trudnych jak i radosnych), wspiera Pacjenta w przeżywaniu bólu i cierpienia, ustala źródła psychicznego dyskomfortu wynikającego z innych przyczyn niż stan zdrowia.

Pomoc psychologiczna polega na:

  • pomocy w przystosowaniu się do nowej sytuacji życiowej,
  • wyjaśnieniu stanów i reakcji emocjonalnych przeżywanych przez Chorego i Jego otoczenie,
  • budzeniu zrozumienia dla silnie przeżywanych emocji/uczuć (mogą pojawić się złość, bezradność, strach),
  • mobilizowaniu osoby towarzyszące Choremu do zadbania o siebie,
  • wspieraniu w procesie przeżywania żałoby (pomoc w przejściu przez poszczególne etapy oraz w dochodzeniu do równowagi).

Wsparcie psychologiczne świadczone jest w formie wizyt psychologa w domu pacjenta lub w  siedzibie Hospicjum przy ul. Mjr. H. Hubala – Dobrzańskiego 131 w Sosnowcu.

 

Wizyty umawiane są pod numerem tel. 32/832-94-01 lub 32/832-94-15

Proponowana pomoc psychologiczna jest bezpłatna.