KRS 0000056797

Opieka Medyczna

Kwi 22 2014

medyk

 

Realizujemy trzy formy  opieki:

Poradnia Medycyny Paliatywnej
Domowa Opieka Hospicyjna

Stacjonarna Opieka Hospicyjna

 

 

 

 

W ramach Poradni Medycyny Paliatywnej  zapewniamy opiekę lekarską dla chorych  mobilnych, którzy mogą przyjechać do siedziby hospicjum, którzy są po zakończonym leczeniu przyczynowym lub są jeszcze w trakcie leczenia przyczynowego ale wymagają włączenia  leczenia przeciwbólowego, którzy nie wymagają intensywnej opieki pielęgniarskiej.

Poradnia mieści się w siedzibie Hospicjum przy ul. Mjr. H. Hubala – Dobrzańskiego 131 w Sosnowcu.

Poradnia czynna w dniach:

Poniedziałek w godz. 13.00 – 15.30

Wtorek w godz. 13.00 – 15.30

Czwartek w godz. 14.00 – 18.00

Rejestracja w godz. od 8.00 do 16.00 w siedzibie Hospicjum , tel. 32/832-94-01 lub 32/832-94-08

Wymagane skierowanie od lekarza rodzinnego lub specjalisty.

 

Domowa Opieka Hospicyjna jest opieką intensywną, dla chorych wobec których leczenie przyczynowe zostało zakończone. Chory ma zapewnione regularne wizyty lekarsko – pielęgniarskie. Lekarz odwiedza chorego min. 2 razy w miesiącu , a pielęgniarka min. 2 razy w tygodniu. Jeżeli jest taka potrzeba , częstotliwość wizyt jest zwiększana.

W zależności od zleceń lekarskich realizowana jest również rehabilitacja w domu pacjenta.

Nasza opieka lekarska nie wyklucza opieki lekarza rodzinnego. Lekarz rodzinny nadal ma obowiązek udzielać porad lekarskich jeżeli rodzina tego sobie zażyczy.  Również nasza opieka pielęgniarska nie wyklucza opieki pielęgniarki środowiskowej.

Rejestracja w godz. od 8.00 do 16.00  w siedzibie Hospicjum przy ul. Mjr. H. Hubala – Dobrzańskiego 131 w Sosnowcu. tel.  32/832-94-01 lub 32/832-94-08

Wymagane skierowanie od lekarza rodzinnego lub specjalisty.

 

Stacjonarna opieka hospicyjna  skierowana jest do chorych z rozpoznaniem głównie nowotworowym, z zakończonym leczeniem przyczynowym, których stan zdrowia wymaga opieki całodobowej.

Zakres świadczeń Stacjonarnego Ośrodka Opieki Paliatywnej:

  • zapewnia profesjonalną całodobową opiekę medyczną w domowej atmosferze przez 7 dni w tygodniu dla chorych z zaawansowaną chorobą nowotworową lub inną chorobą przewlekłą pogarszającą jakość życia,
  • leczenie, pielęgnacja, rehabilitacja, wsparcie psychologiczne i duchowe spoczywa na barkach wykwalifikowanego personelu, stanowiącego zespół,
  • kryterium przyjęcia stanowią, nie tylko rozpoznanie ale stopień nasilenia objawów takich jak: ból, duszność, nudności i wymioty, wyniszczenie, zaparcia, odleżyny i trudno gojące się rany- owrzodzenia, obrzęk limfatyczny oraz brak lub niewydolność opiekuńcza rodziny, złe warunki bytowe, bezdomność
  • warunkiem przyjęcia do oddziału jest wyrażenie przez chorego świadomej zgody na proponowaną opiekę oraz pisemny wniosek lekarza kierującego pacjenta do Stacjonarnego Ośrodka Opieki Paliatywnej
  • pełni funkcje wspierająco- wyręczającą dla zmęczonej trudami opieki rodziny
  • czas pobytu jest uzależniony od indywidualnych potrzeb chorego
  • podopieczni mają do dyspozycji komfortowe dwu lub trzy osobowe pokoje z pełnym węzłem sanitarnym, zapewniając poczucie intymności i umożliwiając towarzyszenie rodzinie choremu oraz salę dziennego pobytu z wyjściem na przeszkloną oranżerię lub do ogrodu, palarnię oraz kaplicę
  • troszczy się i wspiera najbliższych chorego również na etapie osierocenia
  • pobyt i świadczenia są dla pacjenta bezpłatne

 

Wymagane dokumenty:

 1. skierowanie wystawione przez lekarza rodzinnego lub lekarza specjalistę ( na załączonym formularzu)

2. dokument tożsamości z numerem PESEL

3. dokument potwierdzający ubezpieczenie zdrowotne pacjenta (karta NFZ, leg. rencisty lub emeryta)

4. kserokopia ostatniego wypisu ze szpitala

5.  kserokopia wyników badań diagnostycznych

 6. wynik badania histopatologicznego w przypadku rozpoznań nowotworowych.

7. Informacja o zakończonym leczeniu przyczynowym.

Termin przyjęcia ustalany jest z ordynatorem lub pielęgniarką oddziałową od poniedziałku do piątku 
w godzinach 12:00-14:00. 
Informacja telefoniczna w/s zgłoszeń pod numerem
32/832-94-01 lub 32/832-94-02

 

 Załączniki:

 Formularz skierowania lekarskiego.