KRS 0000056797

Dzienny Ośrodek Opieki

Hospicjum Sosnowieckie im. św. Tomasza Ap.

       Realizacja projektu pn.”Rozwój usług społecznych i zdrowotnych w Zagłębiowskim Centrum Wsparcia    
Opiekuńczo-Rehabilitacyjno-Psychologicznego”
Projekt współfinansowany ze środków unijnych w ramach RPO WŚL.2014-2020, EFS 9.2.1 ZIT

 

REKRUTACJA DO DZIENNEGO OŚRODKA OPIEKI

Serdecznie zapraszamy do udziału w zajęciach Dziennego Ośrodka Opieki!

Placówka zlokalizowana jest w Sosnowcu przy ulicy H. Dobrzańskiego 131. Od poniedziałku do piątku organizujemy:

 • Zajęcia manualne w ramach terapii zajęciowej
 • Zajęcia edukacyjne
 • Zajęcia kulturalno-rekreacyjne
 • Zajęcia z psychologiem
 • Fizjoterapię- gimnastykę geriatryczną
 • Poradnictwo psychologiczne
 • Niezbędną opiekę.

Naszym wsparciem- trwającym do 3 miesięcy mogą zostać objęte osoby spełniające łącznie następujące kryteria:

 1. są mieszkańcami województwa śląskiego, miasta Sosnowiec lub Będzin, Czeladź, Dąbrowa Górnicza- weryfikacja na podstawie dowodu tożsamości;
 2. ukończyły 65 rok życia- weryfikacja na podstawie dowodu tożsamości;
 3. ich stan zdrowia wskazuje na mniejszą samodzielność- weryfikacja na podstawie dostarczonych dokumentów (zaświadczenie lekarskie- wzór do pobrania na stronie) i wywiadu;
 4. ich stan zdrowia nie wymaga opieki stacjonarnej, a opieka w miejscu zamieszkania jest niewystarczająca.

Osoby zainteresowane proszone są o dostarczenie wypłonionych dokumentów (załączniki
do pobrania na stronie) do siedziby Hospicjum Sosnowieckiego im. Św. Tomasza Ap.,
ul. H. Dobrzańskiego 131 w Sosnowcu. Zgłoszenia może dokonać opiekun osoby zależnej.

 


Zaświadczenie lekarskie

Zaświadczenie o zażywanych lekach

 formularz rekrutacyjny

Regulamin rekrutacji

Deklaracja uczestnictwa w projekcie.pdf

Oświadczenie/zgoda o wizerunku.pdf

Oświadczenie dotyczące usług zdrowotnych.pdf

Oświadczenie o dochodach.pdf

Oświadczenie uczestnika projektu.pdf

Regulamin rekrutacji do projektu.pdf