KRS 0000056797

Sprawozdanie finansowe

Maj 10 2013

Zgodnie z wymaganiami Ustawy z dn. 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Organizacja Pożytku Publicznego ma obowiązek publikowania sprawozdania finansowego. Nasze roczne sprawozdania finansowe publikowane na stronie Departamentu Pożytku Publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz do wglądu w siedzibie.