KRS 0000056797

2012

Świętujemy nasze 15-lecie 

 • 09 stycznia -  W parafii Podwyższenia Krzyża Świętego na Środuli po uroczystej mszy św. – kwartalnej za dusze śp. zmarłych naszych podopiecznych, młodzież Zespołu Szkól Muzycznych w Sosnowcu zaprezentowała Jasełka po których odbyło się spotkanie wigilijne dla całej wspólnoty hospicyjnej, rodzin hospicyjnych, zaproszonych gości.
 • 18 stycznia - Noworoczny Koncert Charytatywny w Gimnazjum nr 10 w Sosnowcu Środula na rzecz budowy hospicjum stacjonarnego. Z inicjatywy Dyrekcji i Rady Rodziców zorganizowany została koncert charytatywny z udziałem orkiestry muzycznej Zespołu Szkół Muzycznych w Sosnowcu oraz aktorów Teatru Zagłębia. Podczas koncertu została zorganizowana zbiórka do puszek kwestarskich oraz aukcja przedmiotów ufundowanych przez przyjaciół szkoły. Dochód z koncertu przekazany został na rzecz hospicjum.
 • 22 stycznia – Uczestniczyliśmy w Szk. Podst. nr 23 w Sosnowcu Zagórzu w obchodach jubileuszu 50-lecia szkoły. Na ręce Pani Dyrektor złożone zostały gratulacje oraz statuetka „Przyjaciel Hospicjum”. Z placówką współpracujemy od 2008 roku w ramach akcji Pola Nadziei. Szkoła organizuje rok rocznie spotkanie mikołajkowe dla dzieci hospicyjnych, jest dla nas wsparciem w wielu przedsięwzięciach, zawsze tez szkoła odpowiada na nasze apele, inicjuje własne pomysły na promocję opieki hospicyjnej
 • 18 marca –Uczestniczyliśmy w drodze krzyżowej ulicami dzielnicy, dźwigając krzyż od parafii św. Tomasza do św.Łukasza
 • 25 marca - Dzięki inicjatywie dzieci i młodzieży Szk. Podst. nr 45 i V LO im. J.Korczaka w Sosnowcu w parafii p.w. św. Łukasza po raz drugi zorganizowany został kiermasz wielkanocny. Na stoiskach kiermaszowych można było nabyć własnoręcznie wykonane przez dzieci i młodzież kartki świąteczne oraz inne upominki wielkanocne
 • 02 – 03 marca. Już po raz drugi mieliśmy okazję w okresie Wielkiego Postu uczestniczyć w Rekolekcjach dla młodzieży w ZSE oraz w II LO. im. E. Plater. Zapoznaliśmy młodzież z działalnością i formą opieki hospicyjnej, pokazaliśmy  prezentację multimedialną „ Wystarczy byś był”, film na temat wolontariatu „ Hospicjum widziane od środka”, a także przeprowadziliśmy warsztaty – rola pielęgniarki w opiece domowej. Była też okazja do dyskusji, zadawania pytań, wspólnej modlitwy.  
 • 20 kwietnia -  Po raz kolejny został zorganizowany przez uczniów IV LO im. St. Staszica w Klubie im.J.kiepury koncert na rzecz dzieci hospicyjnych. W organizacje koncertu włączyli się nauczyciele oraz rodzice uczniów.
 • 26 kwietnia – Szk. Podst. 23 jako jedyna szkoła w Sosnowcu gościła 11 przedstawicieli z 7 krajów europejskich: Belgii, Francji, Turcji, Hiszpanii, Łotwy, Słowacji i Włoch. Była to wizyta studyjna zorganizowana przez Regionalny Ośrodek Metodyczny „Metis” w Katowicach, w ramach programu „Edukacja i Kultura”- Uczenie się przez całe życie. Zostaliśmy zaproszeni jako partner szkoły do wzięcia udziału w spotkaniu. Przedstawiona została krótka prezentacja multimedialna, wspólne tworzenie żonkilowych kartek, upominków dla chorych. Wizytatorzy zostali zapoznani z działalnością naszego hospicjum oraz formą współpracy ze szkołą oraz z podstawowymi założeniami Programu Społecznego „Pola Nadziei”.
 • 14 maja – Po raz trzeci z inicjatywy naszej oddanej wolontariuszki Elżbiety Laskiewicz odbył się w Teatrze Zagłębia koncert charytatywny na rzecz budowy hospicjum stacjonarnego. Aktorzy teatru sosnowieckiego, jak i artyści z Teatru Rozrywki w Chorzowie i Teatru Muzycznego w Gliwicach  zaprezentowali swój talent na scenie, a potem uczestniczyli w obsłudze gości w bufecie przybierając rolę kelnerów. Całkowity dochód z koncertu: dystrybucja biletów=cegiełek jak i sprzedaż wypieków upieczonych przez szkoły przeznaczone zostały na konto budowy.  
 • 15 maja - II Charytatywny koncert „Niwka buduje Nadzieję” z inicjatywy szkoły. Pomysł realizacji koncertu powstał w ubiegłym roku z inicjatywy dyrekcji, nauczycieli, uczniów i absolwentów Gimnazjum nr 1 w Sosnowcu. Do udziału zaproszone zostały szkoły i przedszkola z dzielnicy Niwka (SP 11, 21, 29 i PM 20, 54 a także SP 23z Zagórza). Wspaniały program zaprezentowany przez dzieci, dostojni goście to dały razem bardzo dobry efekt  szkolnego przedsięwzięcia.
 • 18 maja  – Marsz Nadziei. Już po raz czwarty ulicami naszego miasta przeszedł Marsz Nadziei jako wyraz zamanifestowania potrzeby niesienia pomocy i nadziei wszystkim chorym na choroby nowotworowe. Ważnym elementem marszu było głośne wołanie młodzieży przed budynkiem UM o wsparcie budowy hospicjum stacjonarnego w naszym mieście, jako miejsca godnego przeżywania najtrudniejszych chwil w życiu pacjentów w terminalnej fazie choroby nowotworowej. W akcji udział wzięło około 2500 dzieci, młodzieży, nauczycieli, wolontariuszy i pracowników hospicjum. Kolorowy pochód zakończył się w Parku Sieleckim artystycznymi występami „ żonkilowej społeczności Pól Nadziei”
 • 26 maja – Festiwal Organizacji Pozarządowych w Parku Sieleckim. Dni Aktywności skierowane były głównie do  mieszkańców Sosnowca, bo jest to  przegląd aktywności sosnowieckich NGO i zaproszenie do współpracy. Była to  okazja do poznania nowych form rozwoju społecznego i osobistego oraz integracji sosnowieckiej „pozarządówki”.
 • 01 czerwca – Dzień Dziecka dla dzieci naszych podopiecznych, tych którymi się opiekujemy lub którymi opiekowaliśmy się. Paczki przygotowane zostały ze środków hospicyjnych, ZSO nr 8 w Sosnowcu, Gimnazjum Nr 9 z Ząbkowic. Wręczenie paczek odbyło się w zaprzyjaźnionym przedszkolu nr 12 w Sosnowcu w trakcie festynu rodzinnego.
 • Czerwiec – Sierpień. – Tworzymy jubileuszową broszurę pt. „15 Lat Budujemy Nadzieję”.Letnie miesiące były dla nas wytężonym czasem pracy nad gromadzeniem materiałów do redakcji hospicyjnej broszury, podsumowującej naszą działalność. Przeprowadzono wiele wywiadów z chorymi i ich bliskimi, lekarzami, pielęgniarkami, pracownikami i wolontariuszami hospicjum. Gromadzone były wypowiedzi pisemne, nagrania audio, fotografie. W tym przedsięwzięciu bardzo pomagały nam panie prof. Maria Pulinowa, która opatrzyła naszą broszurę wstępem, pani Elżbieta Cioch,  Alicja Serwicka, córka naszego podopiecznego całkowicie za darmo  opracowała graficznie i złożyła do druku. Członkowie Stowarzyszenia Miłośników Fotografii z Sosnowca zrobili potrzebne zdjęcia.
 • 23 – 26 sierpnia – już od pięciu lat uczestniczymy w pielgrzymce na Jasną Górę. Samochód hospicyjny z naszymi lekarzami i pielęgniarkami, zaopatrzony w niezbędne medykamenty dba o obolałe nogi i inne dolegliwości pielgrzymów. Pielgrzymka to dla nas sposobność modlitwy podczas pracy.
 • 01 września – impreza integracyjna u naszego kapelana sprzed lat ks. Jacka w Ogrodzieńcu. Skorzystaliśmy z zaproszenia kierowanego do nas kilkakrotnie i na długo zostanie w naszych pamięciach wspaniały dzień spędzony wspólnie przy biesiadnym stole, ze śpiewami i tańcami z akompaniamentem ks.Jacka na akordeonie i gitarze.    
 • 03 września – otrzymanie darowizny – samochodu osobowego Renault –Kangoo z firmy VIA 4. Taki pół bagażowy samochód, pięcioletni całkiem sprawny jest nam bardzo pomocny, głównie dlatego że dzięki nowemu nabytkowi możemy dowieść  sprzęt do domu chorego.   
 • 09 września - Spotkanie koordynatorów wolontariatu szkolnego dotyczące uczestnictwa i planu działań w ramach akcji Pola Nadziei 2013. Podobnie jak w latach minionych Akcja Pola Nadziei wciąż cieszy się dużym zainteresowaniem placówek oświatowych i wychowawczych. Do udziału w V edycji PN przystąpiło 75 szkół i przedszkoli z Sosnowca i miast sąsiednich: Czeladzi, Będzina, Dąbrowy Górniczej oraz Ząbkowic i Olkusza, poza tym  Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2  z Sosnowca, Ośrodek Wsparcia i Pomocy Rodzinie, Diakonia Miłosierdzia Ruchu Światło Życie, Świetlica Parafialna dla dzieci i młodzieży przy parafii św. Brata Alberta w Sosnowcu, Gimnazjum dla Dorosłych w Zakładzie Karnym w Wojkowicach,  Stowarzyszenie Miłośników Fotografii działające przy Miejskim Klubie im. Jana Kiepury w Sosnowcu, Słuchacze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego Wydz. Farmacji w Sosnowcu, Studio Sztuk Plastycznych „Wytwornia”. 
 • 30 września – Parafia Podwyższenia Świętego Krzyża w Sosnowcu – msza św. inaugurująca V Kampanię Pola Nadziei w intencji o Boże błogosławieństwo,  dar siły i wytrwałości na całoroczne działania. Oprawę mszy św. przygotowali uczniowie Szk. Podst. nr 42, Gimn. Nr 10 oraz ZSO nr 1 „Roździeń”. Muzycznie wspierał nas dziecięcy chórek parafialny. Po mszy św. rozprowadzane były żonkilowe cebulki za dowolny datek złożony do puszek kwestarskich.
 • 04 października - uroczyste sadzenie cebulek żonkilowych.Około 500 uczniów i przedszkolaków wraz ze swoimi nauczycielami zasadziło w specjalnie wyznaczonych miejscach miasta cebulki żonkili, tworząc w ten sposób kolejne Pola Nadziei. W tym roku zasadziliśmy 2000 szt. (zakupione przez UM) żonkili z nadzieją, że wiosna zaobfituje ich zbiorem. Wspólne sadzenie żonkili możliwe było dzięki pomocy i aktywności pracowników Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Sosnowcu.
 • 06 października - coroczna msza św. wspólnotowa pod przewodnictwem ks. Biskupa G. Kaszaka, z okazji Światowego Dnia Opieki Paliatywnej i Hospicjów w katedrze pw. WNMP. W tym roku intencja mszy św. rozszerzona została o Boże błogosławieństwo dla wszystkich członków wspólnoty hospicyjnej z okazji obchodzonego jubileuszu 15lecia istnienia.  
 • 15 października - Druga część obchodów Jubileuszu 15-lecia - koncert Edyty Geppert w Klubie im.Jana Kiepury. Na apanaże dla gwiazdy pozyskaliśmy środki w konkursie miejskim, a biletem wstępu były cegiełki rozprowadzana w ramach zbiórki publicznej na rzecz budowy.
 • 27 października - Trzecia część obchodów Jubileuszu 15-lecia w auli Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego.  Uroczystość objęła: prezentacje multimedialną dotyczącą 15-letnich dokonań, występy artystyczne uczniów i absolwentów Gimnazjum nr 1 z repertuarem własnym oraz piosenką - hymnem hospicyjnym. Główną część uroczystości stanowiły wystąpienia reprezentantów wspólnoty hospicyjnej: lekarzy, pielęgniarek, wolontariuszy niemedycznych, chorych oraz ich rodzin.  
 • Minutą ciszy – upamiętnieni zostali Ci, którymi opiekowaliśmy się przez wszystkie lata i już odeszli.  Potem nastąpiły podziękowania wszystkim tym, którzy mieli swój wkład w 15letni rozwój wspólnoty, a niektórzy zostali uhonorowani dyplomami lub statuetkami.
 • Uroczystość zakończył występ aktorki Ewy Kopczyńskiej oraz wspaniały catering przygotowany przez szkołę gastronomiczną i szkołę specjalną ze specjalnością gastronomiczną.  
 • 23 listopada – tradycyjne malowanie, z inicjatywy Elżbiety Laskowskiej, bombek przez aktorów Teatru Zagłębia w trakcie przerw na próbach teatralnych.
 • 30 listopada - Pierwszy Charytatywny Koncert Zespołu Szkół Elektronicznych i Informatycznych w Sosnowcu.Z inicjatywy nauczycieli pod przewodnictwem Pani Elżbiety Pędras oraz  uczniów ZSE i I w Sosnowcu po raz pierwszy zorganizowany został Andrzejkowy Koncert Charytatywny na rzecz budowy hospicjum stacjonarnego w Sosnowcu. Swój talent wokalno – instrumentalny zaprezentowali uczniowie „Elektronika”, nauczyciele i pracownicy. Dochód z koncertu to 1000 zł. Koncert w Elektroniku to kolejna inicjatywa młodzieży na rzecz naszej placówki.
 • 01 grudnia -  Uroczystość świętowania zdania egzaminu specjalizacyjnego. Lekarze specjaliści medycyny paliatywnej zaprosili nas na pyszny poczęstunek i zorganizowali wyjście na kręgielnię. My w zamian przeprowadziliśmy im powtórny egzamin specjalizacyjny na wesoło, wprawiając nieraz w zakłopotanie specjalistów przed udzieleniem dowcipnej odpowiedzi, a dopiero po zaliczeniu przez nich egzaminu było miejsce na gratulacje, upominki i całusy.  
 • 04 grudnia  Obchody Międzynarodowego Dnia Wolontariusza.Spotkanie dla wolontariuszy w siedzibie – przygotowali uczniowie Gimnazjum nr 1 w Sosnowcu pod przewodnictwem ks. Tomasza Karasia, Pani Bożeny Machel, Pani Anny Stefańskiej i Małgorzaty Siwek. Wieczór dla wolontariuszy składał się z przedstawienia poetycko – muzycznego, wspólnego śpiewu pieśni biesiadnych, karaoke, konkursów. Młodzież przygotowała upominki dla wolontariuszy, bawiliśmy się przy karaoke – śpiewaliśmy piosenki biesiadne. Młodzież przygotowała też wspaniałe wypieki – ciasta, ciasteczka. Całości spotkania towarzyszyła miła, pełna radości i życzliwości atmosfera.
 • 07 grudnia - Mikołaj dla dzieci hospicyjnych oraz dzieci pracowników w Szkole Podst.nr.23. To już drugi rok z rzędu, szkoła zaprosiła dzieci naszych pracowników i wolontariuszy oraz dzieci osierocone będące pod naszą opieką.
 • 08 grudnia - Malowanie bombek przez artystów ze Stowarzyszenia Plastyków „Relacje” przy Klubie Kiepury -  prace zostały przekazane na naszą rzecz, a potem wyeksponowane na kiermaszu w teatrze w czasie tzw. Miejskiego kolędowania.  
 • 13 grudnia - Finał konkursu plastycznego pt. „Gdy ty zostaniesz aniołem, ziemia rajem będzie”.Organizatorami akcji byli: Filia nr 5, Szkoła Podstawowa nr 20 w Sosnowcu, Parafia św. Jacka, a patronatem honorowym objął to przedsięwzięcie radny Rady Miejskiej w Sosnowcu – Pan Aleksander Kalański. Organizatorzy konkursu podjęli inicjatywę, by anioły wykonane przez uczestników konkursu zostały przekazane na kiermasz hospicyjny w Teatrze Zagłębia, a dochód ze sprzedaży zgromadzonych prac by wsparł budowę hospicjum stacjonarnego.
 • 16 grudnia – Miejskie Kolędowanie w Teatrze Zagłębia – jest to tradycja miejska kultywowana w teatrze od kilku lat. Dzięki pomysłowi aktorki Eli Laskiewicz – hospicjum zostało wkomponowane do tej tradycji poprzez zainstalowanie w korytarzu teatru stoiska hospicyjnego z ręcznie malowanymi bombkami przez plastyków i aktorów oraz z pracami konkursu plastycznego – aniołami wykonanymi przez dzieci i młodzież.
 • 17 grudnia - Spotkanie wigilijne dla zespołu pracowników hospicjum i wolontariuszy. Na uroczystość przybył również ks. bp. Piotr Skucha, który całej wspólnocie przekazał wiele ciepłych, życzliwych słów, życzenia świąteczne i udzielił błogosławieństwa. Odwiedził nas również św. Mikołaj, były życzenia, łamanie opłatkiem, był też smaczny wspólny posiłek wigilijny.
 • 18 grudnia Wigilia dla rodzin hospicyjnych i dzieci hospicyjnych. Jak co roku, zorganizowaliśmy ten szczególny dzień dla naszych podopiecznych. Przybyło kilku naszych chorych oraz rodziny-głównie osierocone po odejściu ich najbliższych, będących w ostatnim etapie choroby pod naszą opieką. Oprócz posiłku wigilijnego przygotowaliśmy dla gości życzenia i upominki wykonane przez zaprzyjaźnione szkoły.