KRS 0000056797

2005 - 2010

2005 – włączamy się w Pierwszy Światowy Dzień Hospicjum i Opieki Paliatywnej

 • styczeń - włączenie się do sprawnego informatycznego funkcjonowania hospicjum wolontariusza -informatyka.
 • 4-5.06 - wyjazd integracyjny pod przewodnictwem ks. Jacka Furtaka, pielgrzymka  do Ludźmierza, Kalwarii Zebrzydowskiej, Krzeptówek , Zakopanego.
  Pozyskując nowe pielęgniarki i nowych lekarzy zapewniamy dyżury całodobowe pod telefonem. Telefon stacjonarny w siedzibie po g.16 przekierowywany jest na komórke pielęgniarki dyżurnej. 
 • 8 - 9.10 -  Pierwszy  Światowy Dzień Hospicjum i Opieki Paliatywnej, w ramach obchodów drugiej edycji 0gólnopolskiej Kampanii, pod hasłem „Hospicjum to też życie”. W ramach tej uroczystości odbyły się dwa koncerty muzyczne: występ Chóru Katedralnego „Lutnia”, w Katedrze Sosnowieckiej oraz koncert wokalno-instrumentalny w kościele akademickim św. Tomasza Ap. Ponadto zorganizowano debatę edukacyjno-informacyjną z młodzieżą  IV-go L.O. im .St. Staszica w Sosnowcu, przy udziale i dużym wkładzie edukacyjnym katechetki pani Anny Rzadkiewicz.

 

2006 – aktywnie udzielamy się w ruchu wspólnot hospicyjnych

 • 18.03 – utworzenie rzeczywistej listy członków wspierających, na mocy Decyzji Walnego Zebrania Członków, jako wyraz  wdzięczności za różnorakie formy wsparcia  działalności naszego Hospicjum w ostatnich latach.
 • maj - pozyskanie nowych pielęgniarek i lekarzy ( internista, anestezjolog, neurolog).
 • 10.06 – Dzień Skupienia Wspólnot Hospicyjnych pod duchowym kierownictwem siostry Danieli, karmelitanki ze Zgromadzenia Sióstr Dzieciątka Jezus oraz ks. Grzegorza Kossa. 
 • 8-10.09 - VI Zjazd Ogólnopolskiego Forum Ruchu Hospicyjnego w Krakowie
 • 7-8.10 -  III edycja Ogólnopolskiej Kampanii „Hospicjum to tez życie”. Zorganizowanie koncertu zespołu – (pięciu śpiewających księży - „Servi Domini Cantores”) , w kościele pw. św. Tomasza Ap.
 • 21.10 - kontynuacja obchodów ogólnopolskiej akcji hospicyjnej przeprowadzenie spotkania edukacyjnego we wspólnocie osób osieroconych;    
  wykład psychologiczny pani psycholog „Przeżywanie żałoby”,  wygłoszony przed Mszą św. akademicką w kościele pw. św. Tomasza Ap. oraz sprzedaż ofiarowanego na rzecz hospicjum tomiku wierszy pt. „Dar codzienności” – autorstwa pani prof. Marii Pulinowej.    

 

2007 – jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego

 • 06.03 pozyskanie przez stowarzyszenie statusu Organizacji Pożytku Publicznego.
 • Pozyskanie nowego lekarza – wolontariusza specjalności chirurg

 

2008. – Nowa siedziba, nowe przedsięwzięcia   

 • 08.01. msza św. za osoby osierocone połączone ze spotkaniem świątecznym i przedstawieniem jasełkowym w wykonaniu uczniów szkoły specjalnej nr 1..
 • Marzec nawiedzenie dwóch kościołów Katedry p/w WNMP i kościoła p/w św.Floriana z rozważaniem drogi krzyżowej
  Wspólne wyprawy w góry z plecakiem na plecach i dobrymi humorami. Udało nam się zorganizować trzy wyjazdy :   11.05. Szyndzielnia i Klimczok, 01.06. Góra Żar, 19.10 wypad na Jurę Krakowsko-Częstochowską.
 • 07.06. Dzień skupienia dla wspólnoty hospicyjnej pod duchowym przewodnictwem ks. Andrzeja Cieślika
 • Czerwiec – przeprowadzka do nowej siedziby
 • 23-25.08 – maszerujemy razem z pielgrzymami pieszej pielgrzymi Diecezji Sosnowieckiej na Jasną Górę. Razem modlimy się, a na postojach lekarze i pielęgniarki hospicyjni dbają o zdrowie i kondycję pielgrzymów.
 • 09.09 spotkanie w siedzibie hospicyjnej dla wszystkich zainteresowanych placówek szkolno-oświatowych. Spotkanie inauguruje Sosnowiecką edycję Ogólnopolskiej Kampanii „Pola Nadziei”
  Zatrudnienie na pełny etat pierwszego lekarza hospicyjnego i dwóch osób na stanowisko administracyjne.
  Wzmocnienie dotychczasowego wolontariatu o pracowników etatowych sukcesywnie przekłada się na podwyższenie jakości naszej opieki w domu chorego i lepsze funkcjonowanie naszego hospicjum
 • 10.10 uroczyste poświęcenie nowej siedziby przez ks. Biskupa Piotra Skuchę. Występ artystów Teatru Zagłębia Elżbieta Laskiewicz i Ewa Kopczyńska 
 • 18.10 Dzień otwartych drzwi w nowej siedzibie hospicyjnej
 • 22.12. udział hospicjum w Sosnowieckim Jarmarku świątecznym na patelni  w centrum miasta

 

2009 – podnosimy jakość opieki i prowadzimy działania prospołeczne m.in. kampania „Pola Nadziei”

 • 08.01. msza św. za duszę śp. naszych podopiecznych i o Boże błogosławieństwo dla osób osieroconych.
 • Luty – marzec wspólne przeżywanie Drogi Krzyżowej z parafianami z kościoła św.Łukasza, św.Tomasza, Alberta Chmielowskiego.
 • 19.05. konferencja zorganizowana przez hospicjum pt.: Co o nowotworach wiedzieć powinienem” 
 • 23.05 Pierwszy Marsz Nadziei ulicami miasta Sosnowca zorganizowany w ramach Ogólnopolskiej Kampanii Pola Nadziei
 • 07.06. wyjazd wspólnotowy do Inwałdu, Lanckorony i Kalwarii Zebrzydowskiej
 • Przystępujemy po raz pierwszy do zbiórki publicznej w mieście.   

 

2010 – aktywne uczestnictwo w Ogólnopolskiej Kampanii Społecznej „Hospicjum to też życie”

 • 8 styczeń tradycyjna msza święta w kościele św.Tomasza dla rodzin osieroconych. Po mszy św., spotkanie świąteczne z przedstawieniem jasełkowych w wykonaniu młodzieży z Zespołu szkół Architektoniczno-Budowlanych.
 • 12.03 dźwigamy krzyż w wielkopostnej drodze krzyżowej ulicami Pogoni od kościoła św.Tomasza do kościoła św.Łukasza
 • 04.06 prezentujemy naszą działalność na stosiku w parku sieleckim z okazji Dni Sosnowca.
 • 17.08 – dzień skupienia wspólnoty hospicyjnej pod przewodnictwem duchowym ks. Witolda i ks.Grzegorza
 • 23-25.08 maszerujemy razem z pielgrzymami na Jasną Górę w Częstochowie. Na postojach lekarze i pielęgniarki hospicyjne dbają o zdrowie i kondycję fizyczną piechurów.
 • Październik – Kampania Ogólnopolska „Hospicjum to też życie” prowadzona pod hasłem ”Ukoić ból”. Kampania ukierunkowana na pomoc dzieciom osieroconym. Po uroczystej mszy świętej rocznej w katedrze p/w WNMP, w której powierzamy Bożej Opatrzności całą wspólnotę hospicyjną, odbył się koncert charytatywny w wykonaniu ks.Pawła Sobierajskiego i Ewy Lewandowskiej sopran.
 • 7.10 – spędzamy dzień w górach. To wspólnotowe wyjście na Babią Górę.
 • Koncert zespołu Raz, dwa, trzy w Miejskim Klubie im.J.Kiepury
 • 13.12 spotkanie wigilijne całej wspólnoty hospicyjnej z udziałem zaproszonych gości m.in. ks.biskupa Grzegorza Kaszaka. Spotkanie uświetnił występ uczniów zespołu szkół muzycznych i Elżbiety Laskiewicz.