KRS 0000056797

1996 - 2004

1996 – wtedy wszystko się zaczęło

 • październik - pierwsze spotkanie organizacyjne w parafii św. Tomasza Apostoła, zainicjowane przez ks. prałata  Jana Szkoca  
 • 2.12 – objęcie opieką domową pierwszego chorego

 

1997 – rejestrujemy Stowarzyszenie

 • 18.05. - rejestracja przyparafialnej grupy nieformalnej jako Stowarzyszenia Hospicjum św. Tomasza Apostoła
 • październik – zgłoszenie członkostwa w Ogólnopolskim Forum Ruchu Hospicyjnego i rozpoczęcie współpracy z innymi hospicjami działającymi w Polsce.

 

1998 – pozyskujemy kadrę, rejestrujemy NZOZ

 • maj .- propozycja nieodpłatnego korzystania popołudniami z lokalu stacji Caritas. 
  Zatrudnienie z pomocą Urzędu Pracy w ramach prac interwencyjnych pierwszej pielęgniarki etatowej. 
 • grudzień - rejestracja Hospicjum w Wojewódzkim Wydziale Zdrowia jako Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Hospicjum św. Tomasza Apostoła.

 

1999 – promujemy ideę hospicyjną, pozyskujemy wolontariuszy

 • podpisanie kontraktu na świadczenie usług medycznych dla chorych w terminalnym okresie choroby nowotworowej umożliwia zatrudnienie drugiej pielęgniarki.
 • pozyskanie do wolontarialnej opieki hospicyjnej kolejnych lekarzy
 • cykliczne powtarzanie akcji propagujących ideę hospicyjną – prelekcje w parafiach, kolportaż ulotek, broszur i plakatów o Hospicjum oraz o zakresie jego działalności.
 • Ustalenie systematycznych spotkań dla wolontariuszy w siedzibie w każdy 2-gi i 4-ty wtorek miesiąca.
 • Wyposażanie w stopniu minimalnym zarejestrowanej poradni w niezbędny sprzęt medyczny, zgodnie z wymaganymi standardami opieki paliatywnej
 • wyposażenia lokalu w sprzęt biurowy ( m.in. komputer ) niezbędny dla potrzeb Hospicjum. 
 • ustalenie stałych, regularnych Mszy świętych - za spokój dusz śp. chorych będących pod opieką naszego Hospicjum i Boże błogosławieństwo dla rodzin osieroconych, w każdy pierwszy poniedziałek kwartału, w kościele św. Tomasza Apostoła w Sosnowcu.

  

2000 – mamy stałą opiekę duchową

 • dopełnienie wymagań ustawowych i wpis stowarzyszenia Hospicjum św. Tomasza Ap. do Krajowego Rejestru Stowarzyszeń pod numerem 56797.
 • październik - podjęcie opieki duchowej nad wolontariuszami i chorymi hospicyjnymi, przez ks. Andrzeja Sobaszka, dotychczasowego kapelana Szpitala Wojewódzkiego i Sosnowieckiej Służby Zdrowia.
 • listopad – niedziela hospicyjna w parafii św. Floriana i włączenie się do wolontarialnej opieki hospicyjnej kolejnych osób.

 

2001 – powstaje Wspólnota Rodzin Hospicyjnych 

 • maj - niedziela hospicyjna w parafii św. Franciszka z Asyżu.
 • wrzesień - wprowadzenie programu START do rejestracji świadczeń medycznych z zakresu opieki paliatywnej, zgodnie z wymaganiami kontraktu Śląskiej Kasy Chorych.
 • październik  - włączenie się do działalności hospicyjnej psychologa i zalążek Wspólnoty Rodzin Hospicyjnych .

 

2002 – to już 5 lat 

 • 6.01- pierwszy koncert charytatywny na rzecz  Hospicjum, zorganizowany z inicjatywy Duszpasterstwa Akademickiego, pod przewodnictwem ks. dr Pawła Sobierajskiego. Koncert rozpoczynający dobrą tradycję hospicyjnego śpiewania.
 • 19.01 – uroczysta msza św. związana z pięcioleciem istnienia Hospicjum św. Tomasza Apostoła.
 •  maj - zatrudnienie pierwszego lekarza na umowę-zlecenie ( w związku z rosnącą liczbą chorych).
 • 19.05 - Dzień Skupienia zorganizowany przez Hospicjum dla jego członków i zaproszonych przedstawicieli hospicjów ościennych 
 • 17.06 - wyjazd integracyjny członków stowarzyszenia, do Żarek.
 • październik-listopad - inicjatywa OFRH ( Ogólnopolskiego Forum Ruchu Hospicyjnego) zorganizowania sztafety hospicyjnej, polegającej na złożeniu wg. ustalonego grafiku wzajemnych wizyt i wymianie doświadczeń ( nasze odwiedziny w  hospicjum domowym w Żywcu i przyjęcie u nas przedstawicieli hospicjum domowego w Cieszynie).

 

2003 – do grona wolontariuszy dołącza z pomocą dla chorych stomatolog

 • styczeń-luty - „Hospicyjne Śpiewanie”- dwa koncerty charytatywne na rzecz Hospicjum,  w kościele pw. św. Tomasza Apostoła.
 • 11.05 - niedziela hospicyjna w kościele pw. Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny  i włączenie się do opieki medycznej stomatologa oraz kolejnych pielęgniarek.
 • 18.05 - niedziela hospicyjna w kościele pw. Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata.
 • 11 maj - wyjazd integracyjny członków stowarzyszenia do Kroczyc
 • 27-28.06 V Zjazd Ogólnopolskiego Forum Ruchu Hospicyjnego w Katowicach  
 • 12.10 - niedziela hospicyjna w kościele pw. św. Floriana.

 

2004 – pozyskujemy nowych specjalistów, mamy już czym dojeżdżać do chorych

 • 7.01 - koncert charytatywny w kościele pw. św. Tomasza Ap., zorganizowany tradycyjnie przez duszpasterza akademickiego ks. dra Pawła Sobierajskiego.  
 • 9.03 - Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Hospicjum św. Tomasza Ap. zatwierdzające wolę przyjęcia przez stowarzyszenie statusu organizacji pożytku publicznego. 
 • 22.05 - Dzień Skupienia dla naszej wspólnoty hospicyjnej oraz wspólnot hospicyjnych z miast ościennych,  zorganizowany pod duchowym przewodnictwem ks. dra Pawła Sobierajskiego, z udziałem ks. Andrzeja Sobaszka i Jacka Furtaka.
 • czerwiec - niedziela hospicyjna w kościołach pw. Najświętszego Zbawiciela i św. Joachima, połączone ze zbiórką pieniężną, w celu sfinalizowania zakupu hospicyjnego samochodu.
 • zorganizowanie balu dla dzieci ze szkoły specjalnej, jako wyraz wdzięczności za kiermasz ich prac, z którego dochód przeznaczony został na naszą rzecz hospicjum. 
 • pozyskanie nowego psychologa- wolontariusza.
 • 30.06 - zakup samochodu hospicyjnego
 • 6.07. - pielgrzymka osób chorych i niepełnosprawnych do Sanktuarium w Częstochowie, zorganizowana przez ks. A. Sobaszka oraz  wolontariuszy.
 • październik - zatrudnienie nowej pielęgniarki i powierzenie jej roli koordynatora opieki medycznej nad chorymi.  
  włączenie się do wolontarialnej opieki hospicyjnej lekarza-dermatologa.
  uruchomienie hospicyjnej witryny internetowej : www.hospicjum.sosnowiec.pl
   pozyskanie nowego członka Hospicjum -  radcy prawnego, wprowadzenie dwa razy w miesiącu dyżuru porad prawnych dla naszych chorych i ich rodzin.
 • listopad - wydanie dekretu biskupa ks. dr Adama Śmigielskiego w sprawie  oficjalnej nominacji ks. Jacka Furtaka na kapelana hospicyjnego .
  nominacja dekretem biskupa naszego wolontariusza na szafarza nadzwyczajnego.
 • grudzień - otrzymanie od firmy Piecexport w formie darowizny rzeczowej pięcioletniego samochodu osobowego dla potrzeb hospicjum.