KRS 0000056797

Dotacje z ROPS

2011

  1. Dotacja na realizację programu "Funkcjonowanie i rozwój wypożyczalni sprzętu medycznego w Hospicjum Św. Tomasza Ap. w Sosnowcu jako wsparcie w opiece nad chorymi" w wysokości 10 750,00 zł
  2. Dotacja na realizację programu "Wsparcie dzieci osób będących pod opieką Hospicjum św. Tomasza Ap. w 2011r. Pt. „Pobudzajmy swoje zainteresowania" w wysokości 5 350,00 zł.2010

  1. Dotacja na realizację programu "Funkcjonowanie i rozwój wypożyczalni sprzętu medycznego w Hospicjum Św. Tomasza Ap. w Sosnowcu jako wsparcie w opiece nad chorymi" w wysokości 20 650,00 zł
  2. Dotacja na realizację programu "Wsparcie dzieci osób będących pod opieką Hospicjum św. Tomasza Ap. w 2010r." w wysokości 4 580,00 zł.
  3. Dotacja na realizację programu "Możesz liczyć na naszą pomoc" - informacje o opiece hospicyjnej w Sosnowcu w wysokości 4 600,00 zł.2009

  1. Dotacja na realizację programu "Funkcjonowanie i rozwój wypożyczalni sprzętu medycznego w Hospicjum Św. Tomasza Ap. w Sosnowcu jako wsparcie w opiece nad chorymi" w wysokości 6 000,00 zł
  2. Dotacja na realizację programu "Promocja idei wolontariatu "Wolontariat 50+" w ramach ogólnopolskiej kampani "Hospicjum to też życie"" w wysokości 1 900,00 zł.