KRS 0000056797

zapytanie - transport osób starszych

 W dniu 15.11.2017 r. w siedzibie Hospicjum Sosnowieckiego im. św. Tomasza Ap. w Sosnowcu przy ul. 3 Maja 1 odbyło się posiedzenie Komisji Kwalifikacyjnej. Przedmiotem posiedzenia było otwarcie ofert dotyczących transportu podopiecznych ,nr zapytania 01/11/ 2017/EFS . W terminie składania ofert wpłynęły 3 oferty:

 

Lp.

Nazwa Oferenta

Adres siedziby Oferenta

Wartość oferty netto
w PLN

Wartość oferty brutto w PLN

1.

F.H.U. ALGO Aldona Golec

41-217 Sosnowiec, ul. Kolonia Cieśle 12

360,00 za dzień

388,80 za dzień

2.

P.U.H. „Eurocar” s.c. Paweł Zakrzewski, S. Ruciński

41-250 Czeladź, ul. 1 Maja 1

638,89 za dzień

690,00 za dzień

3.

Waldekbusy J. Adamska Sp.J.

41-203 Sosnowiec, Baczyńskiego 11A/13

294,40 za dzień

317,95 za dzień

 


Ze względu na fakt, iż wszystkie oferty znacząco przewyższają budżet Zleceniodawcy przeznaczony na ten cel , podjęto decyzję o unieważnieniu postępowania.

----------------------------------------------------------------------------------------

Hospicjum Sosnowieckie im. Św. Tomasza Ap. zwraca się z prośbą o złożenie oferty dotyczącej transportu osób starszych (w tym na wózkach inwalidzkich) z miejsca zamieszkania do Dziennego Ośrodka Opieki oraz z placówki do miejsc zamieszkania w ramach realizowanego projektu pn. „Rozwój usług społecznych i zdrowotnych w Zagłębiowskim Centrum Wsparcia Opiekuńczo-Rehabilitacyjno-Psychologicznym” przy ul. H. Dobrzańskiego 131 w Sosnowcu, współfinansowanie z RPO WSL 2014-2020. EFS.

zapytanie ofertowe w word

zapytanie ofertowe w pdf

załącznik w word

załącznik w pdf