KRS 0000056797

Wyniki zapytania 01/03/2018/EFS

Otwarcie ofert w ramach zapytania nr 01/03/2018/EFS

 

W dniu 29.03.2018r. powołana komisja dokonała otwarcia ofert , które wpłynęły w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 01/03/2018/EFS.

Do dnia 29.03.2018r. do godz. 10.00 wpłynęło 5 ofert:

Lp.

Nazwa oferenta

adres oferenta

wartość brutto - ryczałt za dzień

data wpływu oferty

1.

VIVO-MARK Marek Pawłowski

ul. Piękna 10/37 Sosnowiec

190,00zł

23.03.2018godz. 14.56

2.

Przewozy Pasażerskie RED BUS

M.T. Kierocińskiej 29/40 Sosnowiec

345,60 zł

27.03.2018 godz. 11.38

3.

Waldekbusy J.Adamska Sp. J

Baczyńskiego 11A/13

238,68 zł

28.03.2018 godz. 11.46

4.

F.W. Skorpion Marek   Piotrowski

Ul. Strzelecka 5 Sosnowiec

193,32 zł

28.03.2018 godz. 12.00

4.

NZOZ VANMED Waldemar Modzelewski, Wojciech Sieprawski

Ul. Wysokie Brzegi 2 , Oświęcim

215,64 zł

29.03.2018 godz. 9.15

 

Po sprawdzeniu wszystkich ofert pod względem  zgodności z zapytaniem ofertowym, Komisja najpóźniej w dniu 06.04.2018r. poda rozstrzygnięcie zapytania ofertowego.