KRS 0000056797

Wyniki zapytania 01/02/2018/EFS

W okresie od 05.03 do 15.03.2018 odbywało się dokładne sprawdzanie i analizowanie złożonych ofert.
W ofertach firm Anmar Sp. z o.o. Sp.k. oraz Magiczna Sp. z o.o. Sp.k znalazły się błędy rachunkowe w przeliczeniach. Po skorygowaniu tych błędów za zgodą Oferentów wartości tych ofert zmieniły się następująco:
w Części IA
ANMAR Sp. z o.o. Sp. k. wart.netto 88.062,60 zł , wart.brutto 96.164,47 brutto
Magiczna Sp. z o.o. Sp. k. ul. Zachodnia 81/83 90-402 Łódź,wart.netto 90.201,90 zł , wart.brutto 98.502,35 zł
w Części IB
ANMAR Sp. z o.o. Sp. k. wart.netto 11.783,58 zł , wart.brutto 12.732,57 brutto
Magiczna Sp. z o.o. Sp. k. ul. Zachodnia 81/83 90-402 Łódź,wart.netto 12.072,26 zł , wart.brutto 13.044,30 zł

W związku ze stanowiskiem Nadzoru Farmaceutycznego w Katowicach iż dział farmacji szpitalnej nie może kupować leków i produktów leczniczych od aptek ogólnodostępnych w dalszej ocenie w części III i w części IV nie brano pod uwagę ofert firm Magiczna Sp. z o.o. Sp.k oraz Farmacja Sosnowiec Sp. z o.o.

Po dokonaniu oceny w poszczególnych częściach , wybrano następujące oferty:

W części IA została wybrana oferta firmy Anmar Sp. z o.o. Sp.k. z wartością brutto 96.164,47 zł
W części IB została wybrana oferta firmy Anmar Sp. z o.o. Sp.k. z wartością brutto 12.732,57 zł
W części II została wybrana oferta firmy Hurtownia Farmaceutyczna MEDIFARM Sp. z o.o. z wartością brutto 18.959,92 zł
W części III została wybrana oferta firmy Bialmed Sp. z o.o. z wartością brutto 23.016,96 zł.
W części IV nie wybrano żadnej oferty.