KRS 0000056797

Świadczenie usług pielęgnairskich

ZAPYTANIE OFERTOWE

Hospicjum Sosnowieckie im. św. Tomasza Ap. realizując projekt pn. „Rozwój usług społecznych i zdrowotnych w Zagłębiowskim Hospicyjnym Centrum Wsparcia Opiekuńczo-Rehabilitacyjno-Psychologicznym” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WSL 2014-2020r. zaprasza do składania ofert na usługi pielęgniarskie. (stanowisko pielęgniarki).

 

Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

85141200-1 Usługi świadczone przez pielęgniarki

 

szczegóły ofery

załącznik nr 1

załącznik nr 2

załącznik nr 3

załącznik nr 4

załącznik nr 5

załącznik nr 6

załącznik nr 7

załącznik nr 8