KRS 0000056797

Rozstrzygnięcie zapytania 02/12/2017/EFS na odbiór i utylizację odpadów medycznych

W dniu 20.12.2017r. o godz. 10.30 nastąpiło otwarcie ofert , które wpłynęły w wyznaczonym terminie, tj.  do 20.12.2017  do godz. 10.00.  W wyznaczonym terminie wpłynęła 1 oferta od firmy AM-MED. Marcin Wojtysiak na łączną kwotę 2.592,00 zł brutto.  Po sprawdzeniu wymogów formalnych oferty Komisja rozstrzygnie zapytanie ofertowe.