KRS 0000056797

Rozstrzygnięcie zapytania 01/05/2018/EFS

Wynik zapytania ofertowego nr 01/05/2018/EFS

W dniu 28.05.2018r. o godz. 10.30 nastąpiło otwarcie ofert , które wpłynęły w wyznaczonym terminie, tj.  do 28.05.2018  do godz. 10.00.  W wyznaczonym terminie wpłynęła 1 oferta od firmy AM-MED. Marcin Wojtysiak na łączną kwotę 6.804,00 zł brutto. Po sprawdzeniu wymogów formalnych oferty Komisja rozstrzygnęła zapytanie ofertowe. Oferta spełniła wszystkie wymagania, otrzymała maksymalną ilość punktów  i została wybrana do realizacji.