KRS 0000056797

ZAPYTANIE OFERTOWE 02/11/2017/EFS
powyżej 50.000,00 zł netto

 
Hospicjum Sosnowieckie im. św. Tomasza Ap. realizując projekt pn. „Rozwój usług społecznych i zdrowotnych w Zagłębiowskim Hospicyjnym Centrum Wsparcia Opiekuńczo-Rehabilitacyjno-Psychologicznym” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WSL 2014-2020r. zaprasza do składania ofert na usługi lekarskie.

W załącznikach poniżej zamieszczono szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

szczegóły oferty

załącznik nr 1a (zakres obowiązków lekarza dyżurnego)

załącznik nr 1b (zakres obowiązków lekarza na oddział stacjonarny)

załącznik nr 2 (oświadczenie o posiadanych badaniach)

załącznik nr 3 (oświadczenie o powiązaniach kapitałowych)

załącznik nr 4 (oświadczenie o liczbie godzin pracy)

załącznik nr 5a (formularz ofertowy - Zakres I)

załącznik nr 5b (formularz ofertowy - Zakres II)

załącznik nr 6a (wzór umowy - Zakres I)

załącznik nr 6b (wzór umowy - Zakres II)