KRS 0000056797

zapytanie ofertowe 3

 

Sosnowiec, dn. 04.10.2017 r.

W dniu 04.10.2017 r. Komisja Kwalifikacyjna dokonała weryfikacji wszystkich warunków udziału w postępowaniu ofert złożonych przez Oferentów w ramach zapytania ofertowego dotyczącego wyposażenia w sprzęt medyczny i rehabilitacyjny oraz meble medyczne Zagłębiowskiego Centrum Wsparcia w ramach realizacji projektu pn: „Rozwój usług społecznych i zdrowotnych w Zagłębiowskim Centrum Wsparcia Opiekuńczo-Rehabilitacyjno-Psychologicznym”.

 

W terminie składania ofert oferty złożyło 10 Oferentów. Oferta dotycząca pakietu II firmy DELTOM Sp. z o.o. została odrzucona, gdyż w złożonej przez Oferenta ofercie brakuje opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik nr 1B do SOWUZ, co jest naruszeniem punktu 10.1 SOWUZ.

 

W ofercie dotyczącej pakietu IV w ramach kryterium gwarancji Oferent ELDOR Sp. z o.o. na część oferowanego asortymentu zaproponował gwarancję 24 miesięcy, a na część 36 miesięcy. Długość gwarancji powinna być zaoferowana dla całego pakietu. Komisja postanowiła przyjąć, że Oferent ELDOR Sp. z o.o. zaoferował gwarancję  24 miesiące.

  

 

Pakiet I

 

Do oceny zostały dopuszczone 4 kompletne oferty. Poszczególne oferty uzyskały następującą liczbę punktów:

 

MILASYSTEM Mirosław Czech                C - 61,39 pkt.    G – 10 pkt.        Łącznie:  71,39 pkt. 

Centrum Zaopatrzenie Medycznego
„CEZAL” S.A. z Wrocławia                      C – 81,75 pkt.   G – 3 pkt.         Łącznie: 84,75 pkt.
 

PHU-REH-MAR                                      C – 90,00 pkt.   G – 0 pkt.         Łącznie: 90,00 pkt. 

RONOMED Sp. z o.o.                             C – 87,82 pkt.   G – 3 pkt.         Łącznie: 90,82 pkt.

 

Została wybrana oferta firmy RONOMED Sp. z o.o. 

Kwota oferty: 61.361,92 PLN

 

 Pakiet II

 

Do oceny zostały dopuszczone 2 kompletne oferty. Poszczególne oferty uzyskały następującą liczbę punktów:

 

ArjoHuntleigh Polska Sp. z o.o.              C - 90,00 pkt.    G – 10 pkt.        Łącznie: 100,00 pkt. 

Centrum Zaopatrzenie Medycznego
„CEZAL” S.A. z Wrocławia                      C – 86,42 pkt.   G – 10 pkt.        Łącznie:  96,42 pkt.

 

Została wybrana oferta firmy ArjoHuntleigh Polska Sp. z o.o. 

Kwota oferty: 39.369,89 PLN

 

 Pakiet III

 

Do oceny zostało dopuszczonych 6 kompletnych ofert. Poszczególne oferty uzyskały następującą liczbę punktów:

 

Centrum Zaopatrzenie Medycznego
„CEZAL” S.A. z Wrocławia                      C – 81,86 pkt.   G – 10 pkt.        Łącznie: 91,86 pkt.

Przedsiębiorstwo Zaopatrzenie Medycznego
„CEZAL” S.A. z Lublina                           C – 83,82 pkt.   G – 0 pkt.         Łącznie: 83,82 pkt.

ELDOR Sp. z o.o.                                  C – 83,31 pkt.   G – 10 pkt.        Łącznie: 93,31 pkt.

P.H. HAS-MED.                                     C – 90,00 pkt.   G – 0 pkt.         Łącznie: 90,00 pkt.

PHU TECHNOMEX Sp. z o.o.                  C – 55,13 pkt.   G – 0 pkt.         Łącznie: 55,13 pkt.

RONOMED Sp. z o.o.                             C – 74,10 pkt.   G – 0 pkt.         Łącznie: 74,10 pkt.

 

Została wybrana oferta firmy ELDOR Sp. z o.o. 

Kwota oferty: 38.866,28 PLN

 

 Pakiet IV

 

Do oceny zostały dopuszczone 3 kompletne oferty. Poszczególne oferty uzyskały następującą liczbę punktów:

 

Centrum Zaopatrzenie Medycznego
„CEZAL” S.A. z Wrocławia                      C – 90,00 pkt.   G – 0 pkt.         Łącznie: 90,00 pkt.

ELDOR Sp. z o.o.                                  C – 71,51 pkt.   G – 0 pkt.         Łącznie: 71,51 pkt.

RONOMED Sp. z o.o.                             C – 58,55 pkt.   G – 0 pkt.         Łącznie: 58,55 pkt.

 

Została wybrana oferta firmy Centrum Zaopatrzenia Medycznego „CEZAL” z Wrocławia 

Kwota oferty: 7.749,00 PLN
                                                    

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sosnowiec, 02.10.2017r.

 

W związku z zapytaniami, poniżej przedstawiamy tabelę z otwarcia ofert w ramach zapytania 03/09/2017/EFS uzupełnioną o podaną w ofertach długość gwarancji.

 

Podana informacja nie jest rozstrzygnięciem zapytania bowiem komisja musi dokonać oceny każdej oferty pod kątem spełnienia wszystkich wymagań i liczby uzyskanych punktów w ramach kryteriów.

 

W pakiecie I oferty złożyli:

 

Lp.

Nazwa Oferenta

Adres siedziby Oferenta

Wartość oferty netto w PLN

Wartość oferty brutto w PLN

Okres gwarancji

1.

MILASYSTEM
Mirosław Czech

45-523 Opole, ul. Gałczyńskiego 9

81.101,00

87.786,48

60 mies.

2.

Centrum Zaopatrzenia Medycznego „CEZAL” S.A.

50-543 Wrocław, ul. Widna 4

60.456,20

65.921,20

36 mies.

3.

FHU REH-MAR

44-117 Gliwice, ul. Jowisza 4/6

54.556,00

59.877,78

24 mies.

4.

RONOMED Sp. z o.o.

53-030 Wrocław, ul. Przyjaźni 52/1U

56.672,34

61.361,92

36 mies.

 

W pakiecie II oferty złożyli:

 

Lp.

Nazwa Oferenta

Adres siedziby Oferenta

Wartość oferty netto w PLN

Wartość oferty brutto w PLN

Okres gwarancji

1.

ArjoHuntleigh Polska
Sp. z o.o.

62-052 Komorniki,
ul. ks. P. Wawrzyniaka 2

36.453,60

39.369,89

36 mies.

2.

DELTON Sp. z o.o.

87-100 Toruń,
ul. Dekerta 19/8

38.500,00

41.580,00

36 mies.

3.

Centrum Zaopatrzenia Medycznego „CEZAL” S.A.

50-543 Wrocław, ul. Widna 4

37.963,00

41.000,00

36 mies.

 

W pakiecie III oferty złożyli:

 

Lp.

Nazwa Oferenta

Adres siedziby Oferenta

Wartość oferty netto
w PLN

Wartość oferty brutto w PLN

Okres gwarancji

1.

Centrum Zaopatrzenia Medycznego „CEZAL” S.A.

50-543 Wrocław, ul. Widna 4

36.136,66

39.552,59

36 mies.

2.

Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Medycznego „CEZAL” S.A.

20-147 Lublin, Al. Spółdzielczości
Pracy 38

35.250,00

38.627,40

24 mies.

3.

ELDOR Sp. z o.o.

43-300 Bielsko-Biała, ul. 1 Maja 21

35.382,43

38.866,28

36 mies.

4.

P.H. HAS-MED.

43-300 Bielsko-Biała, ul. Młyńska 20

32.762,00

35.976,06

24 mies.

5.

PHU TECHNOMEX
Sp. z o.o.

44-141 Gliwice, ul. Szparagowa 15

53.601,14

58.725,98

24 mies.

6.

RONOMED Sp. z o.o.

53-030 Wrocław, ul. Przyjaźni 52/1U

39.763,72

43.697,12

24 mies.

 

W pakiecie IV oferty złożyli:

 

Lp.

Nazwa Oferenta

Adres siedziby Oferenta

Wartość oferty netto w PLN

Wartość oferty brutto w PLN

Okres gwarancji

1.

Centrum Zaopatrzenia Medycznego „CEZAL” S.A.

50-543 Wrocław, ul. Widna 4

6.300,00

7.749,00

24 mies.

2.

ELDOR Sp. z o.o.

43-300 Bielsko-Biała, ul. 1 Maja 21

7.929,40

9.753,16

24/36 mies.

3.

RONOMED Sp. z o.o.

53-030 Wrocław, ul. Przyjaźni 52/1U

9.683,52

11.910,73

24 mies.

 


Komisja Kwalifikacyjna na posiedzeniu w dniu 03.10.2017 r. dokona weryfikacji spełniania wszystkich kryteriów przez Oferentów i dokona wyboru oferty. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

 W dniu 29.09.2017 r. w siedzibie Hospicjum Sosnowieckiego im. św. Tomasza Ap. w Sosnowcu przy ul. 3 Maja 1 odbyło się posiedzenie Komisji Kwalifikacyjnej. Przedmiotem posiedzenia było otwarcie ofert złożonych przez Oferentów dotyczących dostawy sprzętu medycznego złożonych w ramach zapytania ofertowego nr 03/09/2017/EFS. W terminie składania ofert łącznie 10 Oferentów złożyło swoje oferty.

 

W pakiecie I oferty złożyli:

 

Lp.

Nazwa Oferenta

Adres siedziby Oferenta

Wartość oferty netto
w PLN

Wartość oferty brutto w PLN

1.

MILASYSTEM
Mirosław Czech

45-523 Opole, ul. Gałczyńskiego 9

81.101,00

87.786,48

2.

Centrum Zaopatrzenia Medycznego „CEZAL” S.A.

50-543 Wrocław, ul. Widna 4

60.456,20

65.921,20

3.

FHU REH-MAR

44-117 Gliwice, ul. Jowisza 4/6

54.556,00

59.877,78

4.

RONOMED Sp. z o.o.

53-030 Wrocław, ul. Przyjaźni 52/1U

56.672,34

61.361,92

 

W pakiecie II oferty złożyli:

 

Lp.

Nazwa Oferenta

Adres siedziby Oferenta

Wartość oferty netto w PLN

Wartość oferty brutto w PLN

1.

ArjoHuntleigh Polska
Sp. z o.o.

62-052 Komorniki,
ul. ks. P. Wawrzyniaka 2

36.453,60

39.369,89

2.

DELTON Sp. z o.o.

87-100 Toruń,
ul. Dekerta 19/8

38.500,00

41.580,00

3.

Centrum Zaopatrzenia Medycznego „CEZAL” S.A.

50-543 Wrocław, ul. Widna 4

37.963,00

41.000,00

 

W pakiecie III oferty złożyli:

 

Lp.

Nazwa Oferenta

Adres siedziby Oferenta

Wartość oferty netto
w PLN

Wartość oferty brutto w PLN

1.

Centrum Zaopatrzenia Medycznego „CEZAL” S.A.

50-543 Wrocław, ul. Widna 4

36.136,66

39.552,59

2.

Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Medycznego „CEZAL” S.A.

20-147 Lublin, Al. Spółdzielczości
Pracy 38

35.250,00

38.627,40

3.

ELDOR Sp. z o.o.

43-300 Bielsko-Biała, ul. 1 Maja 21

35.382,43

38.866,28

4.

P.H. HAS-MED.

43-300 Bielsko-Biała, ul. Młyńska 20

32.762,00

35.976,06

5.

PHU TECHNOMEX
Sp. z o.o.

44-141 Gliwice, ul. Szparagowa 15

53.601,14

58.725,98

6.

RONOMED Sp. z o.o.

53-030 Wrocław, ul. Przyjaźni 52/1U

39.763,72

43.697,12

 

W pakiecie IV oferty złożyli:

 

Lp.

Nazwa Oferenta

Adres siedziby Oferenta

Wartość oferty netto w PLN

Wartość oferty brutto w PLN

1.

Centrum Zaopatrzenia Medycznego „CEZAL” S.A.

50-543 Wrocław, ul. Widna 4

6.300,00

7.749,00

2.

ELDOR Sp. z o.o.

43-300 Bielsko-Biała, ul. 1 Maja 21

7.929,40

9.753,16

3.

RONOMED Sp. z o.o.

53-030 Wrocław, ul. Przyjaźni 52/1U

9.683,52

11.910,73

 


Komisja Kwalifikacyjna na posiedzeniu w dniu 03.10.2017 r. dokona weryfikacji spełniania wszystkich kryteriów przez Oferentów i dokona wyboru oferty. 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Zapytanie ofertowe 03/09/2017/EFS

dotyczące zamówienia o wartości powyżej 50.000 zł netto

 

Hospicjum Sosnowieckie im. Św. Tomasza Ap. zwraca się z prośbą o złożenie oferty dotyczącej sprzedaży, dostarczenia i zamontowania (złożenia) sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego oraz mebli medycznych w realizowanej inwestycji mającej na celu utworzenie Zagłębiowskiego Centrum Wsparcia Opiekuńczo-Rehabilitacyjno-Psychologicznego przy ul. H. Dobrzańskiego 131 w Sosnowcu, w ramach EFS RPO WSL 2014-2020.

 

W załącznikach poniżej zamieszczono szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

 

szczegółowy opis warunków udzielenia zamówienia

załącznik nr 1A

załącznik nr 1B

załącznik nr 1C

załącznik nr 1D

załącznik nr 2

załącznik nr 3

załącznik nr 4

załącznik nr 5