KRS 0000056797

zapytanie ofertowe 2

 

W dniu 20.09.2017 r. Komisja Kwalifikacyjna dokonała weryfikacji wszystkich warunków udziału w postępowaniu ofert złożonych przez Oferentów w ramach zapytania ofertowego dotyczącego sprzedaży, dostarczenia i zamontowania (złożenia) mebli w realizowanym projekcie pn: „Rozwój usług społecznych i zdrowotnych w Zagłębiowskim Centrum Wsparcia Opiekuńczo-Rehabilitacyjno-Psychologicznym”.

 

Dwóch spośród czterech Oferentów tj. firma TRONUS POLSKA oraz „Drzewiarz-Bis” Sp.z o.o. złożyło ofertę niekompletną. W ofertach brakowało dołączonych opisów, katalogów lub fotografii oferowanych mebli co jest niewypełnieniem punktu 8.4.  SOWUZ, w związku z czym oferty tych firm zostały odrzucone i niedopuszczone do dalszej oceny.  
Do oceny zostały dopuszczone kompletne oferty złożone przez firmy ELDOR Sp. z o.o. oraz EURO-MEBLE. Oferta firmy ELDOR Sp. z o.o. uzyskała 85,85 pkt. Oferta firmy EURO-MEBLE uzyskała 100 pkt.

 

Została wybrana oferta firmy EURO-MEBLE z Katowic.

 

                                                                                                Sosnowiec, dn. 20.09.2017 r.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W dniu 19.09.2017 r. w siedzibie Hospicjum Sosnowieckiego im. św. Tomasza Ap. w Sosnowcu przy
ul. 3 Maja 1 odbyło się posiedzenie Komisji Kwalifikacyjnej. Przedmiotem posiedzenia było otwarcie ofert dotyczących dostawy mebli złożonych w ramach zapytania ofertowego przez Oferentów. W terminie składania ofert wpłynęły 4 oferty:

 

  1. Lp.

Nazwa Oferenta

Adres siedziby Oferenta

Wartość oferty 
netto w PLN

Wartość oferty 
brutto w PLN

1.

TRONUS POLSKA

01-237 Warszawa,
ul. Ordona 2A

191.621,00

235.693,83

2.

„DRZEWIARZ-BIS” Sp. z o.o.

87-800 Lipno, ul. Kardynała Wyszyńskiego 46a

102.950,00

126.628,50

3.

ELDOR Sp. z o.o.

43-300 Bielsko-Biała,
ul. 1 Maja 21

108.527,90

133.489,34

4.

EURO-MEBLE

40-384 Katowice, ul. ks. bp. Herberta Bednorza 2A-6

99.910,00

122.889,30

           

 Komisja Kwalifikacyjna na posiedzeniu w dniu 20.09.2017 r. dokona weryfikacji spełniania wszystkich kryteriów przez Oferentów i dokona wyboru oferty. 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

  UWAGA !

 

Zmiana w Zapytaniu z dnia 11.09.2017r.

Dokonano zmiany w „Szczegółowym opisie warunków udzielenia zamówienia” poprzez dodanie rozdziałów 18 i 19 dotyczących warunków zmiany umowy oraz udzielenia dodatkowych zamówień.

Zmieniono załączniki poprzez dodanie znaków unijnych. Składając ofertę należy zrobić to na aktualnych wzorach.

 

 

Zapytanie ofertowe 

dotyczące zamówienia o wartości powyżej 50.000 zł netto

 

Hospicjum Sosnowieckie im. Św. Tomasza Ap. zwraca się z prośbą o złożenie oferty dotyczącej  „Dostawa i montaż (złożenie) mebli w Zagłębiowskim Centrum Wsparcia przy ul. H. Dobrzańskiego 131 w Sosnowcu, w ramach realizowanego projektu: Rozwój usług społecznych i zdrowotnych w Zagłębiowskim Hospicyjnym Centrum Wsparcia Opiekuńczo-Rehabilitacyjno-Psychologicznym” RPO WSL 2014-2020. EFS

 

W załącznikach poniżej zamieszczono szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

szczegółowy opis warunków (zmiana 11.09.2017r.)

załącznik nr 1

załącznik nr 2

załącznik nr 3

załącznik nr 4

załącznik nr 5