KRS 0000056797

zapytanie ofertowe 1

W dniu 18.09.2017 r. w siedzibie Hospicjum Sosnowieckiego im. św. Tomasza Ap. w Sosnowcu przy
ul. 3 Maja 1 odbyło się posiedzenie Komisji Kwalifikacyjnej. Przedmiotem posiedzenia było otwarcie ofert dotyczących dostawy wyposażenia medycznego złożonych w ramach zapytania ofertowego przez Oferentów.
W terminie składania ofert wpłynęły 2 oferty:

  1. Lp.

Nazwa Oferenta

Adres siedziby Oferenta

Wartość oferty 
netto w PLN

Wartość oferty 
brutto w PLN

 1.

MEDIM Sp. z o.o.

05-500 Piaseczno, ul. Puławska 45B

18.821,25

20.326,95

2.

Centrum Zaopatrzenia Medycznego „CEZAL” S.A.

50-543 Wrocław, ul. Widna 4

194.836,00

212.948,13

Komisja Kwalifikacyjna na posiedzeniu w dniu 18.09.2017 r.  postanowiła unieważnić postępowanie,  ponieważ: 
- oferta złożona przez firmę MEDIM Sp. z o.o. jest ofertą częściową - zgodne z pkt. 5.9. Szczegółowego Opisu Warunków Udzielenia Zamówienia oferta została odrzucona;

- oferta złożona przez Centrum Zaopatrzenia Medycznego „CEZAL” przekracza budżet Zamawiającego przeznaczony na ten cel – zgodnie z pkt. 18.4 Szczegółowego Opisu Warunków Udzielenia Zamówienia oferta została odrzucona.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

15.09.2017r. Informujemy iż wiążące ilości sprzętu znajdują się w Szczegółowym Opisie Warunków Udzielenia Zamówienia. Jeżeli w formularzu ofertowym wpisana jest inna liczba należy kierować się zapisami w SOWUZ.
W załączeniu poprawiony załącznik nr 2 "Formularz ofertowy"

15.09.2017r. Informujemy iż w załączniku nr 1 "Opis przedmiotu zamówienia" zamieszczonym w dniu 13.09.2017r. wkradł się błąd w pozycji "aparat uciskowy". W zestawie mają być dwa rękawy górne i dwa a nie trzy rękawy dolne. Taka ilość była podawana od samego początku.
Uaktualniony załącznik nr 1 znajduje się w załącznikach.

 

 

UWAGA !

 

W związku z wprowadzonymi dopuszczeniami , będącymi odpowiedzią na liczne zapytania ze strony Oferentów, dokonano zmian w SOWUZ , załączniku nr 1 " Opis przedmiotu zamówienia, załączniku nr 2 "Formularz ofertowy" oraz w pozostałych załącznikach nr 3,4,5 dodano znaki unijne. Przy składaniu oferty należy posługiwać się zmienionymi załącznikami.
Załączono kolejne odpowiedzi na pytania.
Dodano warunki zmiany umowy oraz złożenia dodatkowego zamówienia.

 

 

Zapytanie ofertowe 

dotyczące zamówienia o wartości powyżej 50.000 zł netto

 

Hospicjum Sosnowieckie im. Św. Tomasza Ap. zwraca się z prośbą o złożenie oferty dotyczącej sprzedaży, dostarczenia i zamontowania (złożenia) sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego oraz mebli medycznych w realizowanej inwestycji mającej na celu utworzenie Zagłębiowskiego Centrum Wsparcia Opiekuńczo-Rehabilitacyjno-Psychologicznego przy ul. H. Dobrzańskiego 131 w Sosnowcu, w ramach EFS RPO WSL 2014-2020.

 

W załącznikach poniżej zamieszczono szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

 szczegółowy opis warunków (zmiana 13.09.2017r.)

załącznik nr 1 (zmiana 13.09.2017r.)

załącznik nr 2 (zmiana 13.09.2017r.)

załącznik nr 3 (zmiana 11.09.2017r.)

załącznik nr 4 (zmiana 11.09.2017r.)

załącznik nr 5 (zmiana 13.09.2017r.)