KRS 0000056797

Rozstrzygnięcie zap. 01/09/2018/EFS

Do dnia 27.09.2018r. do godz. 15.00 swoje oferty złożyły następujące osoby: 

Lp. Imię i nazwisko data wpływu oferty ilość godzin dyżuru w miesiącu cena brutto za 1 h wartość w miesiącu
1. Elżbieta Hajduk 21.09.2018 84,00 25,00 2 100,00
2. Anna Krawczyk 26.09.2018 60,00 25,00 1 500,00
3. Aleksandra Wira 26.09.2018 48,00 25,00 1 200,00
4. Alicja Kopczyńska 26.09.2018 60,00 25,00 1 500,00
5. Aleksandra Majcher 26.09.2018 40,00 25,00 1 000,00
6. Katarzyna Osajda 26.09.2018 80,00 25,00 2 000,00
7. Barbara Kuchnio 26.09.2018 48,00 25,00 1 200,00
8. Antonina Czerniawska 26.09.2018 82,00 25,00 2 050,00
9. Agnieszka Krawczyk-Sarna 26.09.2018 36,00 25,00 900,00
10. Dorota Adamczak 26.09.2018 70,00 25,00 1 750,00
11. Halina Kalicka 27.29.2018 100,00 25,00 2 500,00
12. Ewa Adamus - Szymkiewicz 27.29.2018 60,00 25,00 1 500,00

Wszystkie oferty spełniły wymagania określone w zapytaniu.

Ponieważ wszystkie oferty otrzymały tę samą liczbę punktów, Zamawiający do dalszej współpracy wybrał wszystkich oferentów.