KRS 0000056797

Wyniki zapytania - Żywność 2

Wyniki zapytania 03/01/2018/EFS

 

W dniu 06.02.2018r. po sprawdzeniu ofert czy spełniają wymogi zapytania i po ocenieniu ofert zostały
wybrane następujące oferty:
 
W części I wybrano ofertę Hurt Detal Art. Spożywczych i Przemysłowych Marian Pelon wart. netto 2.485,20
zł wart. brutto 2.609,46 zł.
 
W części II wybrano ofertę Hurt Detal Art. Spożywczych i Przemysłowych Marian Pelon wart. netto
25.583,27 zł wart. brutto 27.820,05 zł.