KRS 0000056797

Rozstrzygnięcie zapytania 2 Żywność

Otwarcie ofert w ramach zapytania na dostawę żywności nr 3/01/2018/EFS

 

Do dnia 05.02.2018r, do godz. 14.00  w odpowiedzi na zapytanie wpłynęły dwie oferty :

Część I – warzywa i owoce mrożone

Lp.

Nazwa i adres Oferenta

Wartość netto w zł

Wartość brutto w zł

1.

Hurt Detal Art. Spożywczych i Przemysłowych Marian Pelon

2.485,20

2.609,46

Część II – artykuły suche i sypkie

Lp.

Nazwa i adres Oferenta

Wartość netto w zł

Wartość brutto w zł

1.

Hurt Detal Art. Spożywczych i Przemysłowych Marian Pelon

25.583,27

27.820,05

2.

Piekarnia LIPIANIN Witold Lipianin

28.230,63

30.824,86

Rozstrzygnięcie zostanie podane po sprawdzeniu ofert czy spełniają wymagania zapytania ofertowego. Rozstrzygnięcie zostanie podane w dniu  06.02.2018r.