KRS 0000056797

Wyniki zapytania - Pielęgniarki 2

Wyniki zapytania ofertowego nr 02/01/2018/EFS

 

Zamawiający podpisze umowy z wszystkimi oferentami bowiem uzyskali oni taką samą liczbę punktów 100.
I Zakres - oddział stacjonarny
1. Artur Jeleń 
2. Rudnicka Barbara 
3. Joanna Fryc 
4. Elżbieta Ponikowska 
5. Jolanta Kielar 
6. Tamara Czwarkowska 
7. Raźna Halina 
8. Zofia Drosio
9. Krystyna Borda 
10. Joanna Rubik 
11. Katarzyna Cioch 
Zakres II - środowisko
1. Małgorzata Jańczyk