KRS 0000056797

Otwarcie ofert - zapytanie 2 pielęgniarki

 
 
Do dnia 26.01.2018r. do godz. 15.00 wpłynęły następujące oferty:
 
I Zakres - oddział stacjonarny
 
Lp. Imię i nazwisko                            data wpływu oferty
1. Artur Jeleń                                     26.01.2018 godz. 14.55
2. Rudnicka Barbara                          25.01.2018
3. Joanna Fryc                                   24.01.2018
4. Elżbieta Ponikowska                      24.01.2018
5. Jolanta Kielar                                 24.01.2018
6. Tamara Czwarkowska                    24.01.2018
7. Raźna Halina                                 22.01.2018
8. Zofia Drosio                                   22.01.2018
9. Krystyna Borda                              26.01.2018 godz. 14.00
10. Joanna Rubik                              26.01.2018 godz. 14.00
11. Katarzyna Cioch                          25.01.2018
 
II zakres - środowisko
 
Lp. Imię i nazwisko                data wpływu oferty
1. Małgorzata Jańczyk            23.01.2018
 
Rozstrzygnięcie zostanie podane po sprawdzeniu ofert czy spełniają wymagania zapytania ofertowego. Ze względu na urlopy członków komisji oceniającej oferty w dniach 29.01-02.02.2018r. , rozstrzygnięcie zostanie podane do dnia 06.02.2018r.