KRS 0000056797

Wyniki zapytania - Lekarze 2

Wyniki zapytania ofertowego nr 01./01/2018/EFS

Zamawiający podpisze umowy z wszystkimi oferentami bowiem uzyskali oni taką samą liczbę punktów.
I Zakres - dyżury pod telefonem
1. Marzena Swoboda-Dzideczek 
2. Katarzyna Czekajska-Zarębska 
3. Weronika Bulska 
4. Janina Kotaś Smak 
5. Anita Gorzelak 
6. Łukasz Umiński 
 
II Zakres - praca w oddziale stacjonarnym
1. Marzena Swoboda-Dzideczek 
2. Katarzyna Czekajska-Zarębska