KRS 0000056797

Otwarcie ofert - zapytanie 2 lekarze

Otwarcie ofert - zapytanie 01/01/2018/EFS

 

Do dnia 26.01.2018r. do godz. 15.00 wpłynęły następujące oferty:
 
I Zakres - dyżury pod telefonem
 
Lp. Imię i nazwisko                                    data wpływu oferty
1. Marzena Swoboda-Dzideczek               26.01.2018 godz.14.30
2. Katarzyna Czekajska-Zarębska             26.01.2018 godz.14.30
3. Weronika Bulska                                    24.01.2018 , zmiana 25.01.2018
4. Janina Kotaś Smak                                25.01.2018
5. Anita Gorzelak                                       25.01.2018
6. Łukasz Umiński                                     22.01.2018
 
II Zakres - praca w oddziale stacjonarnym
 
Lp. Imię i nazwisko                                  data wpływu oferty
1. Marzena Swoboda-Dzideczek            26.01.2018 godz.14.30
2. Katarzyna Czekajska-Zarębska          26.01.2018 godz.14.30
 
Rozstrzygnięcie zostanie podane po sprawdzeniu ofert czy spełniają wymogi zapytania. Ze względu na urlop członków komisji oceniającej oferty w dniach 29.01 - 02.02 rozstrzygnięcie zapytania nastąpi do dnia 06.02.2018r.