KRS 0000056797

Wynik zapytania 03/09/2018/EFS

Do dnia 05.10.2018r. w ramach zapytania 03/09/2018 EFS wpłynęła jedna oferta od Pani Kornelii Staś - Rzendkowskiej. Oferta spełniła wszystkie wymogi zapytania. Oferta otrzymała 100 pkt. i została wybrana do realizacji. Cena oferty 40 zł/h pracy.