KRS 0000056797

Otwarcie ofert- pranie 2019

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 02/01/2019/EFS do dnia 18.01.2019r. do godz. 12.00 wpłynęło dwie oferty.

Otwarcie ofert nastąpiło o godz. 12.30 w dniu 18.01.2019r. w siedzibie Hospicjum Sosnowieckiego im. św. Tomasza Ap. w Sosnowcu przy ul. Mjr H. Hubala-Dobrzańskiego 131 w obecności w/w członków Komisji Kwalifikacyjnej

 

$1 Ofertę złożyli następujący Oferenci:

 

Lp.

Nazwa Oferenta

Adres siedziby Oferenta

Wartość oferty brutto w PLN

1.

PHU Kontrast Jarosław Puda

Ul. Główna 31 43-100 Tychy

40.321,60

2.

Pralmag Serwis Andrzej Ceglarski Przedsiębiorstwo Wielobranżowe

Ul. Boya Żeleńskiego 108c, 40-750 Katowice

38.670,40

 

Po sprawdzeniu poprawności formalnej ofert, Komisja dokona wyboru Wykonawcy usługi. Informacja o wyborze zostanie ogłoszona do dnia 29.01.2019r.