KRS 0000056797

rozstrzygnięcie - siłownia

Rozstrzygnięcie zapytania 01/04/2019/EFS

W związku z faktem, iż w ramach Pakietu A oferty firm FIT PARK Sp. z o.o. Sp. k., oraz Noba-Exim Bartłomiej Norkowski otrzymały taką samą ilość punktów w ocenie ze względu na taką samą cenę i taką samą gwarancję, Oferenci ci zostali zaproszeni do negocjacji cenowych ( zgodnie z zapisem zapytania ofertowego) w postaci przesłania nowej propozycji cenowej w zamkniętej kopercie do 30.04.2019r.

W ramach negocjacji zostały zaoferowane następujące ceny:

1. FIT PARK Sp. z o.o. Sp. k , cena brutto 8.942,1 zł

2. Noba-Exim Bartłomiej Norkowski , cena brutto 9. 052,8 zł

W ramach Pakiety A została wybrana firma FIT PARK Sp. z o.o. Sp. k z ceną brutto 8.942,10 zł i gwarancją 60 miesięcy.

W ramach Pakietu B została wybrana firma FIT PARK Sp. z o.o. Sp. k z ceną brutto 10.701,00 zł i gwarancją 60 miesięcy.