KRS 0000056797

Rozstrzygnięcie - dyżury lek 2019

W odpowiedzi na zapytanie nr 03/01/2019/EFS  do dnia 24.01.2019r. wpłynęły 4 oferty. Wszystkie oferty spełniły wymogi formalne zapytania. W związku z tym iż wszystkie oferty otrzymały taką samą ilość punktów , a ilość dyżurów zaoferowanych przez Oferentów jest niższa niż łączne zapotrzebowanie Zamawiającego , podjęto decyzję o podpisaniu umowy z wszystkimi oferentami, tj.

Panią dr med. Janiną Kotaś - Smak

Panią dr med. Katarzyną Czekajską-Zarębską

Panią dr med. Anitą Gorzelak

Panem dr med. Łukaszem Umińskim.