KRS 0000056797

Drugie zapytanie - leki

Zapraszamy do składania ofert w ramach zapytania ofertowego nr 01/03/2019/EFS pn.

Sukcesywna dostawa produktów leczniczych i leków do działu farmacji szpitalnej w Hospicjum Sosnowieckim im. św. Tomasza Ap. w ramach realizacji projektu pn: „Razem możemy lepiej – program wsparcia dla osób niesamodzielnych i ich opiekunów”, współfinansowanego ze środków EFS RPO WSL 2014-2020.

 

Przedmiot zamówienia podzielony jest na następujące części:

Część I – produkty lecznicze 

Część II – leki 

Oferty należy złożyć w siedzibie Hospicjum Sosnowieckiego przy ul. H. Dobrzańskiego 131 w Sosnowcu w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 800 – 1600 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12.03.2019 do godz. 10:00

 

W dniu 09.03.2019r. dodano załącznik z pytaniami i odpowiedziami.

Szczegóły w załącznikach:

1. Zapytanie ofertowe

2. Załącznik nr 1

3. Załącznik nr 2

4. Załącznik nr 3

5. Załącznik nr 4

6. Załącznik nr 5

7. Pytania i odpowiedzi