KRS 0000056797

EFS

Z wielką radością informujemy,  iż w związku z pozytywną oceną wniosku aplikacyjnego, złożonego do Urzędu Marszałkowskiego w  ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Działanie 9.2. , Poddziałanie 9.2.1 ,   nasze Stowarzyszenie otrzyma dofinansowanie ze środków unijnych na realizację projektu pn. „ Rozwój  usług społecznych i zdrowotnych w Zagłębiowskim Hospicyjnym Centrum Wsparcia Opiekuńczo – Rehabilitacyjno – Psychologicznym” . Kwota dofinansowania wyniesie

3 171 192,53 zł  w okresie do  grudnia 2018r.

Projekt obejmuje :

  •   zapewnienie opieki wyręczającej dla rodzin i opiekunów, którzy chcą opiekować się swoimi bliskimi, a potrzebują wsparcia na określony czas w dziennym ośrodku opieki;
  •   zapewnienie opieki całodobowej, stacjonarnej, by odciążyć opiekunów, ograniczyć hospitalizację i zapewnić godną egzystencję podopiecznym;
  •   prowadzenie usług opiekuńczych w środowisku domowym dla osób niesamodzielnych, chorych, starszych;
  •   wsparcie edukacyjne dla opiekunów dotyczące opieki nad osobami niesamodzielnymi,
  •    indywidualne poradnictwo dla opiekunów osób niesamodzielnych
  •   prowadzenie wypożyczalni sprzętu dla osób niesamodzielnych.

Rozpoczęcie projektu przewiduje się na listopad 2017r.

Zarząd Stowarzyszenia Hospicjum Sosnowieckie im. św. Tomasza Ap.