KRS 0000056797

zapytanie ofertowe 4

Postępowanie zostało nie rozstrzygnięte, poniewaź w terminie składania ofert
nie wpłynęła żadna oferta.

---------------------------------------------------------------------------------

Zapytanie ofertowe
dotyczące zamówienia o wartości poniżej 20.000,00 zł netto

 

 Hospicjum Sosnowieckie im. Św. Tomasza Ap. zwraca się z prośbą o złożenie oferty dotyczącej sprzedaży i dostarczenia serwera oraz komputerów wraz z programowaniem dla realizowanej inwestycji mającej na celu utworzenie Zagłębiowskiego Centrum Wsparcia Opiekuńczo-Rehabilitacyjno-Psychologicznego przy ul. H. Dobrzańskiego 131 w Sosnowcu, w ramach RPO WSL 2014-2020.

W załączniku poniżej zamieszczono szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

załącznik nr 1