KRS 0000056797

EFRR

Zapytanie ofertowe 2

W dniu 24.11.2016 r. w siedzibie Hospicjum Sosnowieckiego im. św. Tomasza Ap. w Sosnowcu przy ul. 3 Maja 1 odbyło się posiedzenie Komisji Kwalifikacyjnej. Przedmiotem posiedzenia było otwarcie ofert złożonych w ramach zapytania ofertowego przez Oferentów oraz wyłonienie podmiotu, który będzie wykonywał tablice informacyjne.  W terminie składania ofert wpłynęło 6 ofert: 

 

Lp. 

Nazwa Oferenta 

Adres siedziby Oferenta 

Wartość oferty 
netto w PLN 

Wartość oferty 
brutto w PLN 

1. 

PROFOLIO Sp. z o.o. 

25-116 Kielce, ul. Ściegiennego 177 lok.23 

1.400,00 

1.722,00 

2. 

Agencja Reklamowo-Wydawnicza Studio B&W Wojciech Janecki 

41-200 Sosnowiec,
ul. Podjazdowa 2/31  

1.600,00 

1.968,00 

3.

Resort Reklamy
Karolina Mnich

41-200 Sosnowiec,
ul. Zamkowa 8B

850,00

850,00

4.

Flesz Studio
Tomasz Kenig

11-015 Olsztynek,
Królikowo 6

2.700,00

3321,00

5.

Agencja Reklamowo-Marketingowa
Sylwiusz Gruś

56-120 Brzeg Dl.,
ul. Wilcza 8/1

3.000,00

3.690,00

6. 

P.P.H.U. Janusz Ciosek
Wielka Reklama
 

98-300 Wieluń,
ul. Wojska Polskiego 45

4.000,00 

4.920,00 

         
         
         


Komisja Kwalifikacyjna dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty. Tablice informacyjną i pamiątkową dotyczących realizacji 
Zagłębiowskiego Centrum Wsparcia Opiekuńczo-Rehabilitacyjno-Psychologicznego przy ul. H. Dobrzańskiego 131 w Sosnowcu wykona i zainstaluje firma Resort Reklamy Karolina Mnich z Sosnowca

____________________________________________________________________________

 

 

Zapytanie ofertowe

dotyczące zamówienia o wartości poniżej 50.000,00 zł netto

 

Hospicjum  Sosnowieckie  im. Św. Tomasza Ap.  zwraca się z prośbą o złożenie oferty wykonania

i zainstalowania dwóch tablic, informacyjnej i pamiątkowej, dotyczących realizacji

Zagłębiowskiego Centrum Wsparcia Opiekuńczo-Rehabilitacyjno-Psychologicznego

przy ul. H. Dobrzańskiego 131 w Sosnowcu, w ramach RPO WSL 2014-2020.

 

W załączniku poniżej zamieszczono szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

 

załącznik 1

wzór tablicy