KRS 0000056797

EFRR

EFS

V Sosnowiecki Marsz Nadziei

V Sosnowiecki Marsz nadzieiW ramach programu społecznego „Pola Nadziei” 24 maja 2013 r. ulicami stolicy Zagłębia po raz piaty przejdzie Marsz Nadziei organizowany przez Hospicjum Sosnowieckie im. Św. Tomasza Ap.

"Marsz Nadziei" jest imprezą finalizującą roczną kampanię „Pola Nadziei”, wyrazem solidarności, pamięci o chorych objętych opieką hospicyjną. Celem marszu jest zamanifestowanie potrzeby niesienia pomocy i nadziei wszystkim osobom chorym i cierpiącym oraz ich rodzinom, a także nagłośnienia potrzeby budowy hospicjum stacjonarnego, który stanie się miejscem pobytu dla nieuleczalnie chorych, miejscem godnego przeżywania najtrudniejszych chwil w życiu chorego w terminalnej fazie choroby.

Uczestnikami marszu są przede wszystkim dzieci i młodzież zagłębiowskich szkół i przedszkoli wraz ze swoimi opiekunami. O godz. 10.00 zgromadzeni na ulicy Legionów 21 przed Gimnazjum Nr 16 w Sosnowcu przemaszerują ulicami Legionów, Warneńczyka, A. Urbanowicz, I. Mościckiego, Al. Zwycięstwa do „Parku Sieleckiego” niosąc balony, kwiaty, chorągiewki oraz plansze m.in. z hasłami o nadziei i opiece hospicyjnej. Podczas marszu wolontariusze rozdawać będą przechodniom ulotki hospicyjne, żonkilowe kwiaty nadziei.

V Sosnowiecki Marsz Nadziei - mapa

W latach minionych marsz spotkał się z wielkim entuzjazmem, radością i ogromnym zaangażowaniem wszystkich jego uczestników. Żonkilowa Rzesza Przyjaciół Hospicjum liczy już ponad 3000 osób. Złączeni życzliwością, wrażliwością i miłością wobec wszystkich dotkniętych tragedią bólu i cierpienia choroby nowotworowej zapewniamy najwyższą z możliwych w tym okresie jakość życia, życia do końca, obejmujemy również opieką i wsparciem rodziny chorych. Staramy się przybliżyć społeczeństwu nie tylko same zasady działania hospicjów, ale również podkreślić ideę wolontariatu i korzyści z niego płynące. Pomoc innym to również pomoc samemu sobie w budowaniu wiary we własne siły, poczucia, że jest się pomocnym i potrzebnym, poznaniu własnych ograniczeń czy weryfikacji dotychczasowych przekonań. Praca na rzecz hospicjów stanowi często jedną z niekwestionowanych form wychowania młodego pokolenia - rozbudza wrażliwość na los drugiego człowieka. Formy niesienia pomocy osobom objętym opieką hospicyjną mogą być bardzo różne - od bezpośredniej pomocy przy opiece (osoby pełnoletnie, po uprzednim przeszkoleniu), po przekazany przez dzieci upominek w postaci własnoręcznie wykonanej kartki okolicznościowej, laurki - znaku, że ktoś pamięta, ktoś współczuje i stara się wesprzeć. Rozkwitające wiosną żonkilowe klomby, skwerki, rabatki to widoczny symbol akcji, ale najpiękniejsze łany żonkili, to te w sercach każdego, kto otwiera się na drugiego człowieka.

 

Małgorzata Leśniewska
Koordynator wolontariatu hospicyjnego

 
 

 

Zjazd „Żonkilowych Hospicjów”

1-zjazd-zonkilowych-hospicjow-lipiec-2013W dniach 5- 6 lipca 2013 roku w Krakowie odbył się doroczny Zjazd „Żonkilowych Hospicjów”.

Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Chorych „Hospicjum im. św. Łazarza” w Krakowie – koordynator Ogólnopolskiej Akcji „POLA NADZIEI” zaprosił przedstawicieli hospicjów, które w 2013 r. realizowały program Pola Nadziei oraz wszystkich zainteresowanych realizacją programu w roku 2014, na dwudniowe spotkanie dotyczące podsumowania przebiegu tegorocznej akcji. Podczas spotkania omówione zostały również sprawy organizacyjne dotyczące udziału Hospicjów w Polach Nadziei 2014.

2-zjazd-zonkilowych-hospicjow-lipiec-2013Zjazd „Żonkilowych Hospicjów”

Podczas Zjazdu odbyło się 4-godzinne szkolenie pt. Wybrane prawne aspekty prowadzenia działalności przez organizacje pożytku publicznego.

W kolejnym dniu każdy z uczestników Zjazdu zaprezentował w formie projekcji multimedialnej przebieg akcji na terenie swojego hospicjum.

Sosnowieckie Pola Nadziei z roku na rok przynoszą coraz lepsze efekty. Wolontariusze przemierzający „ścieżki sosnowieckich Pól Nadziei”, to przede wszystkim młodzi ludzie i ich nauczyciele, katecheci, rodzice i opiekunowie, którym nie obojętny jest los nieuleczalnie chorych i ich rodzin. Nasze działania spotkały z się z dużym entuzjazmem, uznaniem i bardzo dobrą oceną głównego Organizatora akcji oraz pozostałych uczestników Zjazdu.

2-zjazd-zonkilowych-hospicjow-lipiec-2013Zjazd „Żonkilowych Hospicjów”