KRS 0000056797

Pola Nadziei

Pola nadziei - SosnowiecJest to program, który stworzony został przez Organizację Charytatywną Marie Curie Cancer Care w Wielkiej Brytanii. Ideą programu jest uwrażliwianie społeczeństwa na los terminalnie chorego człowieka oraz pozyskiwanie funduszy na utrzymanie hospicjów w Wielkiej Brytanii prowadzonych przez MCCC.

W 1998 roku Organizacja MCCC w Edynburgu obchodziła swoje 50-lecie. Przygotowując się do obchodów tej uroczystości, mając za patronkę Marie Skłodowską Curie, postanowiła zapoznać ze swoją inicjatywą hospicja polskie. Kraków jest miastem bliźniaczym z Edynburgiem, zatem Kraków został wybrany, jako miejsce polskiej edycji „Pól Nadziei”. Beneficjentem programu zostało Hospicjum św. Łazarza. Wiosną 1998 roku w parkach krakowskich zakwitły pierwsze „Pola Nadziei”. Organizacja MCCC przekazała 350 tys. żonkilowych cebulek oraz niezbędną do przeprowadzenia akcji pomoc i wiedzę . Po zakończeniu akcji w 1998 roku organizacja Marii Curie Cancer Care wyraziła zgodę na rozpropagowanie akcji „Pól Nadziei” w całej Polsce.

Widocznym elementem Kampanii jest żonkil, kwiat piękny, subtelny, doskonały w swoim kształcie, barwie, zapachu, ale też kruchy, delikatny, jak delikatne i kruche jest życie człowieka. Żonkile są międzynarodowym symbolem nadziei, łącznikiem miedzy ludźmi zdrowymi, a tymi których dotknął ból choroby nowotworowej. Spoglądając na żonkila pamiętamy o ludziach chorych, cierpiących, oczekujących naszej pomocy i opieki w trudnym okresie odchodzenia z tego świata, pamiętamy o ich bliskich.

CELEM PROGRAMU „POLA NADZIEI” JEST:

  • Szerzenie idei hospicyjnej,
  • Pozyskiwanie funduszy na prowadzoną opiekę dla nieuleczalnie chorych,
  • Uwrażliwianie dzieci, młodzieży, dorosłych na potrzeby chorych, zachęcanie do wolontariatu i możliwość pomocy.

 Pola nadziei - Sosnowiec

 

Pola Nadziei w Sosnowcu

 

Hospicjum Sosnowieckie od 2008 roku podejmuje się uczestnictwa w tej pięknej i jakże szlachetnej akcji. W jesiennej części (październik) sadzimy cebulki żonkili w parkach, skwerkach w pobliżu szkół, przedszkoli, szpitali, wokół kościołów parafialnych, wokół hospicjum, w szkolnych i własnych ogródkach. Wiosną (marzec - maj) realizujemy wcześniej zaplanowane działania: organizujemy zbiórki publiczne, kwesty parafialne, festyny, pikniki, koncerty, konkursy oraz szereg innych imprez. Zwieńczeniem akcji jest Marsz Nadziei – jako wyraz solidarności i integracji z wszystkimi osobami borykającymi się z chorobą nowotworową. Kwestując, każdy wolontariusz zaopatrzony jest w specjalnie oznakowaną puszkę kwestarską, koszulkę z logo hospicjum, legitymację. Za Dar złożony do puszki, każdy ofiarodawca otrzymuje świeży (lub papierowy) kwiat żonkila lub inną żonkilową pamiątkę. O każdej akcji informujemy lokalne społeczeństwo za pomocą masowych środków przekazu, ulotki, plakaty i inne materiały promujące hospicjum.

Realizując cele Programu „Pola Nadziei” gościmy w przedszkolach, szkołach, uczelniach wyższych, zapraszamy do hospicjum. Przeprowadzamy pogadanki, prelekcje. Udzielamy informacji o formach opieki hospicyjnej, zachęcamy do wolontariatu. Staramy się dotrzeć do tych młodych serc, uwrażliwiać je, a także zachęcać do bezinteresownej pomocy na rzecz chorych i ich rodzin.

Mówiąc o idei wolontariatu, idei opieki hospicyjnej, o naszych podopiecznych staramy się również ukazać wartość życia, szczególnie w trudnym okresie choroby, uczymy zachowania szacunku do ludzkiego ciała, wrażliwości, delikatności w obcowaniu z osobą chorą, współpracy z ich bliskimi w czasie trwania choroby, a także w okresie straty - żałoby.

Natomiast słowa kierowane do najmłodszych mają na celu nakreślenie ogólnie problemu, przekazanie informacji o hospicjum i zakresie opieki, o pomocy i wsparciu dla nieuleczalnie chorych. Podkreślamy wagę profilaktyki i promocji zdrowia. Treści przekazywane są w formie zabaw, quizów, konkursów, przy akompaniamencie muzyki, śpiewu i tańca. Pomagają nam z wielkim oddaniem wychowawcy, nauczyciele, księża i katecheci - słowem cała kadra pedagogiczna. Jesteśmy pełni uznania dla rodziców i opiekunów dzieci i młodzieży. Możemy zawsze liczyć na ich osobiste zaangażowanie i wsparcie.

Sosnowieckie „Pola Nadziei” prowadzone przez Hospicjum Sosnowieckie są czymś więcej niż tylko pielęgnowaniem zasadzonych żonkilowych kwiatów, to zagospodarowanie przestrzeni wypełniających tysiące ludzkich serc, w których kwitnie miłość, dobro i nadzieja dla drugiego człowieka.

Pola Nadziei 2015/2016